Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-23

Bayn Europe AB: Kvartalsredogörelse Bayn Europe AB, jul - sep 2016

Tredje kvartalet i korthet, juli - september 2016, Bayn Europe AB:

Intäkter 601 (495) TSEK
Rörelseresultat -1 696 (-1 488) TSEK
Resultat efter skatt -1 710 (-1 506) TSEK
Resultat per aktie* -0,30 (-0,45) SEK
Resultat per aktie efter full utspädning* -0,23 (-0,34) SEK
*= Antalet aktier är beräknat på 5 683 374. Antalet utestående
teckningsoptioner är 1 894 458.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN

· Medarrangör av 9th EUSTAS Stevia Symposium "Stevia Science: from
field to fork" i Göteborg

· Lansering av The Sugar Reduced Community - en internetbaserad
plattform med ambition att förändra den allmänna opinionen kring
sockerreducering

· Utökning av säljteamet med tre nya säljare
· Omförhandlingar av det exklusiva samarbetsavtalet med
distributören Barentz

· Inledande diskussioner med nya distributionspartners i Italien,
Spanien och Östeuropa

· Samarbetsavtal ingås med Konditori Lido i Gävle
· Framtagning och utvärdering av sockerreducerat fika tillsammans
med Konditori Lido i Gävle

· Bayn Europe AB erhåller lån från Almi Företags- partner
· Bayn Europe AB beviljas företagsstöd av Region Gävleborg
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

· Bayn Studio öppnade i Gävle, ett kunskapscenter för produktdesign
& utbildning, med ett café med sockerreducerat fika som sköts av
Konditori Lido.

· Nytt avtal skrivet med Pandy Protein AB för att ta fram en ny
hälsosam livsmedelsprodukt för den nordiska marknaden

· Offerter avseende flera större kundprojekt har lämnats in för
slutgiltiga beslut

· Lucy Dahlgren talar på Uppsala Health Summit på temat "Ending
Childhood Obesity"

· Lucy Dahlgren talar på China Natural Ingredient Con- ference och
mottar ett pris för sitt tal "Repositioning of Stevia in sugar
reduction through a sustainable profit model"

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Bayn Europe AB är ett kunskapsorienterat företag som hjälper
livsmedelsproducenter att möta marknadens krav för en hälsosammare
värld. Bayns lösningar reducerar socker i produkter och skapar nya,
naturligt sötade produkter med lägre kaloriinnehåll. Välkommen att ta
del av vår redogörelse för tredje kvartalet 2016.

VD HAR ORDET

Fokus för Bayn Europe under kvartal tre har varit att omstrukturera
våra affärsområden och vi har nu gjort B2C till ett eget
affärsområde. Vi har anställt nya säljare och börjat kommunicera
direkt med allmänhet och omvärld om sockerreducering, samtidigt som
vi har fortsatt utveckla nya produkter och ingredienslösningar.

Under året har vi tagit steget från att vara en steviaspecialist till
att bli en specialist inom all form av sockerreducering. Denna
strategi har stärkt vår marknadskommunikation samt styrkan i vår
kärnverksamhet - att skapa hälsosamma produkter med mindre socker och
kalorier.

Fokus för Bayn Europe under kvartal tre har varit att, gen- om
strategiska partnerskap, omstrukturera affärsområdena inom företaget
och börja kommunicera direkt med allmänhet och omvärld om
sockerreducering, samtidigt som vi har fortsatt fokusera på att sälja
in våra lösningar hos livsmedelsproducenterna.

Vi har valt att dela upp Bayns erbjudande i två affärs- områden: B2B
och B2C. Vårt traditionella B2B-erbjudande riktar sig direkt mot
producenter i livsmedelsbranschen medan vårt nyöppnade Bayn Studio,
ett kunskapscenter för produktdesign och utbildning kring
sockerreduktion,

är ett småskaligt B2C-erbjudande som syftar till att verka
opinionsbildande och skapa medvetenhet hos allmänheten genom konkreta
projekt.

Vårt B2B-erbjudande
B2B har varit vår grundpelare sedan vi startade 2009, och vi har nu
valt att omstrukturera till tre huvudområden:

· Försäljning av sockerreducerande lösningar, inklusive
standardiserade och industrialiserade produkter såsom smaksatta
sötningsmedel för dryck samt ersättning för glass, choklad och
mandelmassa.

· Tjänster som stöder produktutveckling hos kundföre- tagen så att
de kan sockerreducera sina produkter.

· Ingrediensförsäljning av stevia (steviolglykosider) -
sötningsmedlet från naturligt ursprung med 0 kalorier

Vi har kvalitetssäkrat och godkänt fyra stevialeverantörer som ska
stötta vår närvaro i marknaden och bidra till att vi är
konkurrenskraftiga både gällande pris och kvalitet. Bulgaria D-A food
Ltd. tar fram våra sockerreducerande lösningar. Industrialiseringen
har sedan varit en tuff resa gällande produktionstester och
kvalitetssäkring för att uppfylla EU:s livsmedelskrav.

Under hösten har vi anställt tre nya säljare som kommer att fokusera
på att få ut vårt produkt-

utbud till livsmedels-
tillverkare och dagligvaruhandeln. Vi är nu också i samtal med fler
internationella distributörer för att skapa fler ingångar till
livsmedelsindustrin.

Den order vi mottog från Lefka O'Africa i våras har lett
till lanseringen av det hälsosamma sortimentet "Vitality" i Irland,
som under 2017 även kommer att lanseras

i Storbritannien. Bayns lösning för sockerreducering har använts i
framtagandet av proteinbarer, pannkaksmix och jordnötssmör utan
tillsatt socker.

Bayn Studio - ett kunskapscenter
Bayn Studio i Gävle är ett nyöppnat kunskapscenter för produktdesign
och utbildning kring sockerreduktion. Här kommer Bayn inom kort att
erbjuda både allmänhet och industrin kurser i sockerreducering, i
anslutning till ett kafé med egentillverkat sockerreducerat fika och
en butik med egentillverkat sockerreducerat godis, mat och dryck.
Kafédelen drivs genom ett strategiskt partnerskap med Konditori Lido,
ett av Gävles äldsta och mest välrenommerade kaféer.

Idén till Bayn Studio grundar sig på Bayns långa erfaren- het av
välfungerande, tekniska lösningar inom sockerreducering där vi ligger
i framkant vad gäller slutprodukter med god smak och struktur. Efter
långa diskussioner med livsmedelsproducenter om utmaningen i att
utbilda allmänheten kring de positiva effekterna av sockerredcucering
föddes idén om Bayn Studio. Livsmedelsproducenterna har ett dilemma:
om de tar fram sockerreducerade produkter konkurrerar de med sin egen
kärnverksamhet med produkter som innehåller socker, vilka ger större
marginaler. Även om medvetenheten kring problemen med fetma och
diabetes är mycket större nu än för 7 år sedan, då Bayn startade sin
verksamhet, behövs ännu mer insikt och kunskap för att människor ska
vara bered- da att verkligen förändra sina matvanor och välja det
sockerreducerade sortimentet. Bayn Studio kom till med målsättningen
att bidra till en ökad efterfrågan på sockerreducerade produkter,
genom att öka medvetenheten hos allmänheten.

Bayn Studio är ett unikt och attraktivt affärskoncept där vi
demonstrerar att Bayns koncept håller och att sockerreducerade
produkter smakar gott. Konditori Lido, som driver kafédelen i ett
strategiskt partnerskap med Bayn, har bland annat tagit fram
konceptet "sju små kakor" utan tillsatt socker, baserat på Bayns
sockerreducerande lösningar. Affärskonceptet har uppmärksammats i
media och intresset är stort. Vi har även fått förfrågan om att er-
bjuda konceptet som franchising pga de goda synergierna och "win-win"
i denna form av samarbete.

En ledande aktör inom sockerreducering
Jag är precis hemkommen från China Natural Ingredients Conference, där
över 500 deltagare från livsmedelsindustrin deltog. Jag belönades med
pris för bästa talare på konferensen för mitt tal "Repositioning of
Stevia in sugar reduction through a sustainable profit model".
Intresset för våra lösningar för sockerreducering är stort i Kina.

I september höll Bayn Europe i ett symposium tillsammans med EUSTAS,
Europas steviaorganisation, med forskare och livsmedelstillverkare
från hela Europa. Jag var även personligt inbjuden till Sugar Reduced
Summit

i London i oktober, av en professor från Storbritanniens
sockerskatt-kommitté som fått upp ögonen för oss på Bayn. Och i
oktober deltog jag på Uppsala Health Summit vars fokus för året har
varit "Ending Childhood Obesity." Fokus för den workshop jag var med
och höll i var hur livsmedelsindustrin behöver ta större ansvar för
att sätta fler sockerreducerade produkter på butikshyllorna.

Vid dessa internationella konferenser och evenemang har vi träffat
ledare vid multinationella livsmedelsproducentföretag som alla
uppmärksammat Bayn som socialt företag verksamt inom
sockerreducering. Allt fler livsmedelsföretag letar efter lösningar
för sockerreducering, men de begränsas av det faktum att socker är en
säker inkomstkälla för dem idag. Därför intresserar de

sig för vår affärsmodell, där vi som ett socialt företag, ser
sockerreducering som central för hela vår affärsidé. Vi har pågående
diskussioner med multinationella företag kring hur vi kan jobba
tillsammans med dem för att hitta lösningar och inleda olika
CSR-projekt där vi tillsammans tacklar problemen med överkonsumtion
av socker genom utveckling av nya sockerreducerade produkter.

Sugar Reduced Community
Med ambition att förändra den allmänna opinionen kring
sockerreducering, och för att sätta större press på
livsmedelsindustrin, lanserade vi i början av september The Sugar
Reduced Community, www.sugarreduced.com, en plattform där vi visar
upp framgångsrika projekt relaterade till sockerreducering världen
över och positionerar sockerreducering som en CSR-fråga. Genom
plattformen har vi fått förfrågningar från livsmedelstillverkare i
Australien och Storbritannien.

Nästa steg - 2017 och framåt
Under nästa år ligger fortsatt fokus på att utöka antalet ordrar och
sluta nya samarbetsavtal med livsmedelsproducenter. Vi kommer aktivt
att delta på olika evenemang, konferenser och mässor för att stärka
vår position som den ledande specialisten i sockerreducering inom
livsmedelsindustrin.

Vi jobbar med fortsatt industrialisering av våra formuleringar som
kommer att utöka vårt produktutbud. Avslutningsvis lanserar vi vår
modell för hur företag kan inleda samarbeten med Sugar Reduced
Community, och integrera sockerreducering i företags CSR- och
hållbarhetsarbete.

Med vårt aktiva fokus på nya kunder och samarbetspart- ner, och med de
anpassningar av organisationen och vår affärsinriktning som gjorts
under året, förväntar vi oss att omsättningen kommer att öka markant
under 2017.

Lucy Dahlgren, VD Bayn Europe

Ta del av hela rapporten via denna länk
(http://www.bayneurope.com/cms/wp-content/uploads/2016/11/Delarsrapport_Q...)
eller på företagets hemsida www.bayn.se

För mer information vänligen kontakta Lucy Dahlgren, VD, Bayn Europe
AB, e-mail ld@bayn.se

Denna information är sådan information som Bayn Europe AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontakt...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.