Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-09

BE Group AB: BE Group Q1 2020

Första kvartalet

· Nettoomsättningen uppgick till 1 118 MSEK (1 205)
· Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 42 MSEK (40)
· Kvartalet belastades med jämförelsestörande poster om -35 MSEK
relaterat till centralisering av lager- och produktionsverksamhet i
Sverige

· Rörelseresultatet uppgick till -4 MSEK (34), inklusive
lagerförluster om -11 MSEK (-6)

· Resultat efter skatt uppgick till -23 MSEK (20)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 93 MSEK (62)
· Resultat per aktie uppgick till -1,75 kr (1,56)
· Styrelsen beslutade i mars att dra tillbaka tidigare kommunicerat
förslag om utdelning för räkenskapsåret 2019

VDs kommentar
Försäljningen under första kvartalet 2020 var något lägre jämfört med
samma kvartal föregående år men det underliggande rörelseresultatet
förbättrades något och landade på 42 MSEK (40). Både försäljning och
resultat skall ses i ljuset av den avmattning i efterfrågan som
började under andra kvartalet 2019 och som följde med under hela
andra halvåret. Sett över enskilda månader var försäljningen i mars i
paritet med föregående år.

Utöver lagerförluster på -11 MSEK (-6) påverkades rörelseresultatet
negativt av engångskostnader om 35 MSEK i enlighet med vad vi
kommunicerade i mitten av mars avseende centralisering av lager- och
produktionsverksamhet till Norrköping och stängning av lagret i
Malmö. Rörelseresultatet landade då på -4 MSEK (34).

Det positiva underliggande resultatet samt god kontroll på
rörelsekapitalet medförde ett starkt kassaflöde på 93 MSEK (62) från
den löpande verksamheten.

Framtiden
Vi lämnar ett starkt kvartal bakom oss men med anledning av den snabba
spridningen av Covid-19 och den för alla oerhört stora osäkerheten är
det för närvarande helt omöjligt att kvantifiera den påverkan detta
kommer att ha på verksamheten och resultatet för kommande kvartal och
helåret 2020.

För att parera den kommande lägre efterfrågan har vi infört
korttidsarbetsvecka, omförhandlat avtal och ökat kontrollen på
rörelsekapital och kostnader. Vi är beredda att vidta fler och
kraftigare åtgärder samtidigt som vi även är förberedda att med kort
varsel växla upp och möta ökad efterfrågan från såväl nya som gamla
kunder.

Det vi samtidigt gör är att fortsätta bygga ett bra bolag för
framtiden. Utöver ständiga förbättringar och justeringar i alla delar
av verksamheten är produktionsinvesteringarna i Norrköping i sin
slutfas och kommer inom kort att tas i full drift. Centraliseringen
av lager och produktionsverksamhet till Norrköping tillsammans med
stängningen av lagret i Malmö löper på enligt plan. Dessa åtgärder
kommer att stärka och förnya vårt erbjudande till marknaden samtidigt
som vi tydligt minskar våra löpande kostnader.

Peter Andersson, VD och koncernchef

Vid frågor, vänligen kontakta:
Peter Andersson, VD och koncernchef
tel: 0706-53 76 55, e-post: peter.andersson@begroup.com

Christoffer Franzén, CFO
tel: 0705-46 90 05, e-post: christoffer.franzen@begroup.com

Denna information är sådan information som BE Group AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 9 april 2020 kl. 13.00 CET.

BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och
serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group
erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice
till kunder främst inom bygg- och verkstadsindustrin. År 2019 omsatte
koncernen 4,4 miljarder kr. BE Group har cirka 650 anställda med
Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i
Malmö. Mer information finns på www.begroup.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/be-group-ab/r/be-group-q1-2020,c3085089
https://mb.cision.com/Main/1831/3085089/1227494.pdf
https://mb.cision.com/Public/1831/3085089/b53aeb442aa5381c.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.