Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-13

BE Group AB: BE Groups nyemission övertecknades

Nyemissionen i BE Group med företrädesrätt för bolagets aktieägare,
för vilken teckningsperioden avslutades den 7 mars 2014, har
övertecknats. 99,1 procent av de erbjudna aktierna har tecknats med
stöd av teckningsrätter och 0,9 procent av de erbjudna aktierna har
tilldelats personer som anmält önskemål om att teckna ytterligare
aktier utöver vad de tecknat med stöd av teckningsrätter. Totalt har
sådana önskemål mottagits motsvarande 70 procent av antalet aktier i
emissionen. Emissionsgarantierna har därför inte behövt tas i
anspråk.

Tilldelning av de aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har
skett i enlighet med de principer som angivits i det prospekt som
upprättats med anledning av nyemissionen och som offentliggjordes den
18 februari 2014, dvs. i proportion till antalet utnyttjade
teckningsrätter. Besked om sådan tilldelning kommer inom kort att
skickas till dem som tilldelats aktier.

"Det är glädjande att konstatera det stora intresset för vår
nyemission", säger Kimmo Väkiparta, VD och koncernchef i BE Group.

Genom nyemissionen tillförs BE Group 160,7 MSEK före
emissionskostnader. Aktiekapitalet kommer att öka med 50,5 MSEK från
102,0 MSEK till 152,5 MSEK och antalet aktier kommer att öka med 24
728 128 från 50 000 000 aktier till 74 728 128 aktier när
nyemissionen registrerats hos Bolagsverket. De nya aktierna förväntas
börja handlas på NASDAQ OMX Stockholm omkring den 1 april 2014.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Kimmo Väkiparta, VD och koncernchef, tel: +46 (0)705 972 342 e-post:
kimmo.vakiparta@begroup.com

Torbjörn Clementz, CFO och vice VD, tel: +46 (0)708 690 788 e-post:
torbjorn.clementz@begroup.com

BE Group, som är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, är ett handels- och
serviceföretag inom stål och metaller. BE Group erbjuder olika
sorters service vid användning av stål, rostfritt stål och aluminium
till kunder främst inom bygg- och verkstadsindustrin. År 2013 omsatte
koncernen 4,0 miljarder kr. BE Group har cirka 800 anställda med
Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i
Malmö. Mer information finns på www.begroup.com

Viktig information
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Australien, Hongkong, Kanada eller Singapore eller annan jurisdiktion
där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala
restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering
eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen
i detta pressmeddelande får inte heller vidarebe¬fordras eller
reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller
skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan
utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har
registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States
Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller
värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i
USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt
eller indirekt, inom USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag
från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med
värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan
jurisdiktion i USA.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/be-group-ab/r/be-groups-nyemission-overtecknad...
http://mb.cision.com/Main/1831/9550914/220088.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.