Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-27

Beijer Alma: ÅRSSTÄMMA I BEIJER ALMA AB (PUBL)

REFERAT FRÅN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS, BERTIL PERSSON, ANFÖRANDE VID
ÅRSSTÄMMAN

Återhämtningen i industrikonjunkturen går långsamt. Trots det så har
faktureringen ökat i Beijer Almakoncernen årets två första månader,
detta jämfört med en förhållandevis svag inledning förra året. Störst
ökning har Habia, som framför allt gynnas av en stark efterfrågan
från telekomkunder. Även Lesjöfors visar tillväxt, men Chassifjädrar
kommer sannolikt framöver att påverkas negativt av den milda vintern.
Beijer Techs fakturering under de första två månaderna har varit i
linje med förra året.

Sammantaget, så ser förutsättningarna goda ut för ett bättre första
kvartal i år jämfört med motsvarande period 2013.

BESLUT VID STÄMMAN

Vid årsstämman togs bland annat följande beslut:

· Utdelningen för 2014 fastställdes till 8,00 kronor. Utdelningen
kommer att distribueras av Euroclear Sweden med början den 4 april
2014.

· För var och en av styrelsens ordinarie ledamöter betalas ett fast
styrelsearvode om 300 000 (275 000) kronor. För styrelsens ordförande
beslöts att det hittillsvarande fasta styrelsearvodet om 650 000
kronor och uppdragsarvodet för uppgifter utanför det ordinarie
styrelsearbetet om 250 000 kr sammanslås till ett fast styrelsearvode
om 900 000 kr vilket innebär ett oförändrat totalbelopp.
Revisorsarvode utgår enligt räkning.

· Beträffande styrelse beslöts omval av Carina Andersson, Marianne
Brismar, Anders G. Carlberg, Peter Nilsson, Anders Ullberg, Anders
Wall och Johan Wall som ordinarie styrelseledamöter. Vidare beslöts
omval av Bertil Persson, vd och koncernchef, som styrelsesuppleant.

· Öhrlings PricewaterhouseCoopers omvaldes som bolagets revisor med
en mandatperiod om ett år.

· Inför årsstämman 2015 skall bolaget tillämpa en
nomineringsprocedur som innebär att Anders Wall i egenskap av
huvudägare och styrelsens ordförande och styrelsens vice ordförande
Johan Wall jämte tre representanter för de därnäst största
aktieägarna utsedda av årsstämman skall utgöra valberedning.
Valberedningen ska arbeta fram förslag till styrelse,
styrelseordförande, vice styrelseordförande, styrelsearvode,
revisorsarvode och ordförande vid årsstämman. Stämman beslöt därför
att utöver ovanstående utse Mats Gustafsson (Lannebo Fonder), Henrik
Didner (Didner & Gerge) samt Hans Ek (SEB Fonder) att ingå i
valberedningen.

· Styrelsen bemyndigas att för företagsförvärv fatta beslut om
emission - med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt - av högst
3 000 000 nya B-aktier eller konvertibla skuldebrev utbytbara till
högst 3 000 000 nya B-aktier.

Delårsrapport för första kvartalet kommer att publiceras den 29 april.

BEIJER ALMA AB (publ)
Styrelsen

Ytterligare upplysningar:
vd och koncernchef Bertil Persson, Beijer Alma AB, telefon: 08-506 427
50

Beijer Alma AB (publ) är en internationell industrigrupp med fokus på
komponenttillverkning och industrihandel. I koncernen ingår Lesjöfors
som är en av Europas största fjädertillverkare, Habia Cable - en av
Europas största tillverkare av specialkabel samt Beijer Tech med
starka positioner inom industrihandel i Norden. Beijer Alma är
noterat på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap-lista.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/beijer-alma/r/arsstamma-i-beijer-alma-ab--publ...
http://mb.cision.com/Main/1817/9559172/226030.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.