Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-26

Beijer Alma: Delårsrapport januari-september 2017

Utvecklingen har varit blandad under kvartalet. Lesjöfors och Beijer
Tech fortsätter med stabil tillväxt i både volym och resultat medan
Habia utvecklas sämre.

Generellt sett är efterfrågan god på de flesta geografiska marknader
och inom flertalet branscher. Chassifjädrar inom Lesjöfors och
telekom inom Habia ligger fortsatt på högre volymer än föregående år
liksom leveranserna till verkstadsindustrin.

Under tredje kvartalet steg faktureringen med 5 procent till 880 Mkr
(840). Justerat för valutakurser och företagsförvärv var ökningen 4
procent. Orderingången var 912 Mkr (818), en ökning med 11 procent.

Resultaten fortsätter att förbättras för Lesjöfors och Beijer Tech.
Inom Habia har prispress i telekomsegmentet och lägre volymer till
kärnkraftsindustrin medfört minskade marginaler. Resultatet före
skatt under tredje kvartalet var 110 Mkr (109). Vinsten per aktie
nådde 2,73 kr (2,75). Kassaflödet efter investeringar uppgick till
156 Mkr (53).

Under perioden januari - september var faktureringen 3 003 Mkr (2
640), en ökning med 14 procent. Justerat för valutakurser och
företagsförvärv var ökningen 11 procent. Orderingången ökade med 15
procent till 3 024 Mkr (2 633). Resultatet före skatt, som belastats
med engångskostnader på 16 Mkr, var 394 Mkr (334). Vinsten per aktie
uppgick till 9,82 (8,40).

Eventuella frågor besvaras av:
Bertil Persson, vd och koncernchef, telefon 08-506 427 50,
bertil.persson@beijeralma.se

Jan Blomén, ekonomichef, telefon 018-15 71 60,
jan.blomen@beijeralma.se

Denna information är sådan information som Beijer Alma AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2017 kl.
09.00.

Beijer Alma AB (publ) är en internationell industrigrupp med fokus på
komponenttillverkning och industrihandel. I koncernen ingår Lesjöfors
som är en av Europas största fjädertillverkare, Habia Cable - en av
Europas största tillverkare av specialkabel samt Beijer Tech med
starka positioner inom industrihandel i Norden. Beijer Alma är
noterat på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap-lista.

Dragarbrunnsgatan 45, Box 1747, 751 47 Uppsala. Telefon 018-15 71 60.
Telefax 018-15 89 87.

Styrelsens säte Uppsala. Organisationsnummer 556229-7480.
www.beijeralma.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/beijer-alma/r/delarsrapport-januari-september-...
http://mb.cision.com/Main/1817/2375580/741655.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.