Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-15

Beijer Alma: Halvårsrapport 2019

Ökad förvärvsaktivitet kompenserade delvis för minskande efterfrågan
mot slutet av kvartalet

Koncernen
Den blandade efterfrågesituationen för Beijer Alma speglar den alltmer
osäkra omvärld vi och våra kunder verkar i. Med bred kundspridning
inom olika industrier kan vi konstatera att det varit hög aktivitet
hos många, t.ex. inom försvars-, verkstads- och offshoreindustrin.
Inom fordonstillverkning och eftermarknad samt telecom har vi däremot
känt av en tydlig avmattning i relation till förra året.

Orderingången minskade under kvartalet. Trots den blandade
efterfrågesituationen så är kvartalsresultatet det näst bästa i
koncernens historia. Kassaflödet var negativt i kvartalet som
resultat av genomförda förvärv.

Dotterbolagen
Inom Lesjöfors minskade orderingången för båda affärsområdena. Inom
Industri har fordonsindustrin avmattats främst i Tyskland. Inom
övriga kundsegment var efterfrågan fortsatt god. För Chassifjädrar
har efterfrågan hos slutkunderna varit betydligt lägre än fjolårets
osedvanligt höga volymer.

Habias starka kvartal drevs av hög aktivitet inom Övrig Industri från
kundsegmenten försvar, industri och offshore. Telecom fortsatte i
nivå med de senaste tre kvartalen men lägre än under andra kvartalet
i fjol, vilket var den huvudsakliga orsaken till Habias minskade
orderingång.

Beijer Tech hade ytterligare ett starkt kvartal med lönsam tillväxt
och ökande orderingång. Organisk tillväxt från de flesta kundsegment
och geografier understöddes av tilläggsförvärv med strategiskt fokus
att bredda kundbasen och öka förädlingen.

Förvärv
Hittills i år har fem tilläggsförvärv genomförts varav tre under andra
kvartalet. På årsbasis bidrar dessa förvärv med 350 MSEK i
försäljning. Förvärven stärker våra dotterbolag och stödjer vår
strategi att driva lönsam tillväxt. I maj förvärvades gruppen med
Tribelt och De Spiraal i Holland, vilka stärker Lesjöfors plattform
inom industrifjädrar samt breddar produktutbudet med transportband i
metall till exempelvis livsmedelsindustrin. Inom Beijer Tech
förvärvades i maj Codan AS i Norge som plattform för en geografisk
expansion inom affärsområdet Flödesteknik. I juni förvärvade Beijer
Tech KTT Tekniikka i Finland, som försörjer den finska industrin med
mekaniska transmissionprodukter.

Henrik Perbeck, vd och koncernchef

Ytterligare upplysningar:
Henrik Perbeck, vd och koncernchef, telefon 018-15 71 60,
henrik.perbeck@beijeralma.se

Jan Blomén, ekonomichef, telefon 018-15 71 60,
jan.blomen@beijeralma.se

Denna information är sådan information som Beijer Alma AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2019 kl.
12:00.

Beijer Alma AB (publ) är en internationell industrigrupp med fokus på
komponenttillverkning och industrihandel. I koncernen ingår Lesjöfors
som är en av Europas största fjädertillverkare, Habia Cable - en av
Europas största tillverkare av specialkabel samt Beijer Tech med
starka positioner inom industrihandel i Norden. Beijer Alma är
noterat på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap-lista.

Dragarbrunnsgatan 45, Box 1747, 751 47 Uppsala. Telefon 018-15 71 60.
Styrelsens säte Uppsala. Organisationsnummer 556229-7480.
www.beijeralma.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/beijer-alma/r/halvarsrapport-2019,c2881758
https://mb.cision.com/Main/1817/2881758/1090595.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.