Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-06

Beijer Alma: Hög aktivitet under inledningen av året, men med blandad efterfrågesituation inom kundsegmenten.

Efterfrågan har i huvudsak varit fortsatt stark för Beijer Almas
verksamheter framförallt i Europa och USA. I Tyskland och Kina
påverkar dock en svagare fordonsindustri helhetsbilden och
kostnadsanpassningar har genomförts. Orderingången sjönk under
kvartalet med 10 procent i jämförelse med fjolåret då Habia tecknade
en stor offshoreorder på 100 Mkr. Nettoomsättningen steg med 3
procent med ett i stort sett oförändrat resultat. Orderingången från
industrin i Norden, som påverkar alla våra dotterbolag, var fortsatt
stark. Kassaflödet var något lägre som ett resultat av genomförda
förvärv.

Dotterbolagen
Inom Lesjöfors fortsatte tillväxten inom Industrifjädrar.
Nettoomsättningen växte med 5 procent, trots effekterna från
fordonsindustrin i Tyskland. Glädjande är utvecklingen i USA och
säljsynergierna med andra geografier. Inom Chassifjädrar har
slutkundsefterfrågan minskat med cirka 15 procent, främst i
Storbritannien, jämfört med förra årets rekordnivåer.

I Habia fortsatte efterfrågan inom Övrig Industri på hög nivå,
speciellt från försvarskunder. Telecom är i nivå med de senaste två
kvartalen. Produktionen av offshoreprojekten startade för leverans
under året. Ytterligare order har tecknats i kvartalet.

Beijer Tech har haft ett mycket starkt kvartal med lönsam tillväxt i
de flesta kundsegment, vilket genererar ett nästan dubblerat
rörelseresultat och högre marginaler. Genom väl valda förvärv och en
tydlig strategisk riktning har kund- och produktmixen förbättrats
över tid.

Förvärv
I mars förvärvades Encitech Connectors AB i Halmstad som producerar
och distribuerar elektronikkomponenter med stor andel export. Bolaget
breddar Beijer Tech som långsiktig ägare för bolag inom industriell
tillverkning och handel. I januari tillträddes det mindre förvärvet
av Uudenmaan Murskaus som under kvartalet framgångsrikt integrerats i
Beijer Techs finska verksamhet. Den 3 maj tecknades avtal av Beijer
Tech om att förvärva Codan AS i Norge, som utgör en plattform för
geografisk expansion av affärsområdet Flödesteknik.

Henrik Perbeck
VD och koncernchef

Ytterligare upplysningar:
Henrik Perbeck, vd och koncernchef, telefon 018-15 71 60,
henrik.perbeck@beijeralma.se

Jan Blomén, ekonomichef, telefon 018-15 71 60,
jan.blomen@beijeralma.se

Denna information är sådan information som Beijer Alma AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj 2019 kl.
10:00.

Beijer Alma AB (publ) är en internationell industrigrupp med fokus på
komponenttillverkning och industrihandel. I koncernen ingår Lesjöfors
som är en av Europas största fjädertillverkare, Habia Cable - en av
Europas största tillverkare av specialkabel samt Beijer Tech med
starka positioner inom industrihandel i Norden. Beijer Alma är
noterat på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap-lista.

Dragarbrunnsgatan 45, Box 1747, 751 47 Uppsala. Telefon 018-15 71 60.
Styrelsens säte Uppsala. Organisationsnummer 556229-7480.
www.beijeralma.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/beijer-alma/r/hog-aktivitet-under-inledningen...
https://mb.cision.com/Main/1817/2804246/1037885.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.