Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-01-27

Beijer Electronics: Bokslutskommuniké 2016: Positiv avslutning med starkare orderingång och förbättrat resultat

Fjärde kvartalet

· Orderingången uppgick till 331,1 mkr (343,1).
· Nettoomsättningen blev 286,6 mkr (333,0).
· Rörelseresultatet steg till 7,3 mkr (-10,7).
· Resultatet efter skatt uppgick till -8,7 mkr (-12,5).
· Resultatet per aktie blev -0,47 kronor (-0,66).

Helår 2016

· Orderingången uppgick till 1 142,5 mkr (1 332,6).
· Nettoomsättningen blev 1 121,5 mkr (1 374,6).
· Rörelseresultatet uppgick till -39,4 mkr (52,2).
· Resultatet har belastats med engångskostnader på 50 mkr (7,3).
· Resultatet efter skatt var -126,1 mkr (23,8). Exklusive
engångskostnader och nedskrivning var resultatet -4,5 mkr (31,1).

· Resultatet per aktie blev -6,61 kronor (1,26).
· Styrelsen föreslår en utdelning på 0 kronor per aktie (1,25).
VD OCH KONCERNCHEF PER SAMUELSSON KOMMENTERAR

"Beijer Electronics avslutade året med positiva förtecken. Det fjärde
kvartalet blev årets bästa beträffande orderingång, försäljning och
rörelseresultat. Särskilt glädjande var att orderingången steg med
över 20 procent jämfört med snittet för de tre föregående kvartalen.
Försäljningen var som väntat lägre i huvudsak beroende på att
samarbetet med Mitsubishi Electric upphörde i början av året. Vi
kunde trots det visa en förbättring av rörelseresultatet som under
kvartalet vände från förlust till vinst jämfört med 2015.

Vi är ändå inte nöjda. Utfallen för försäljning och resultat ligger
fortsatt på en för låg nivå. Trots detta, visar utvecklingen under
det sista kvartalet att vi är på rätt väg och att vi har goda
möjligheter att nå målen om en tillväxt på sju procent och en
rörelsemarginal på tio procent under 2018.

Vi har nu i allt väsentligt slutfört den stora omställningen av
affärsområde IAS som inleddes i början av 2016. Vidtagna åtgärder har
fått avsedd effekt.

Neddragningen av omkostnader har löpt enligt plan. Antalet medarbetare
inom IAS har minskat med 15 procent. Organisationen har ändrats i mer
kundorienterad riktning och tillverkningen har rationaliserats.

För helåret blev bortfallet i IAS försäljning närmare 200 mkr varav
merparten var produkter från Mitsubishi Electric. Vi har genomfört
stora förändringar under året och vi ser en positiv resultattakt
under senare delen av året. Det vittnar något om organisationens
målmedvetenhet och förmåga till anpassning. Samtidigt har vi behållit
utvecklingsresurser. En helt ny serie av operatörsterminaler har
lanserats och det kommer fler introduktioner av såväl hårdvara som
mjukvara under 2017.

Inom affärsområde IDC visade Westermo sitt hittills bästa kvartal för
orderingången med flera nya projektorder inom främst tågsektorn.
Korenix visade likaså en bra utveckling med en uppgång på över 20
procent i orderingång. Försäljningen inom IDC var lägre under
kvartalet till följd av att orderingången tidigare minskat.
Rörelseresultatet låg ändå kvar på en oförändrad nivå beroende på en
bättre bruttomarginal och lägre kostnader.

För helåret blev försäljningen inom IDC lägre beroende på en relativt
trög marknad och färre fakturerade projekt. Verksamheten har stort
inslag av projektaffärer vilket gör att orderingång och försäljning
varierar mellan kvartalen. Långsiktigt visar marknaden en god
tillväxt och vi har behållit utvecklingsaktiviteter på en hög nivå
men anpassat verksamheten i övrigt till den löpande försäljningen.
Westermo har byggt ut produktionskapaciteten och flyttat fram
positionen på marknaden. Korenix satsning på trådlös kommunikation
inom övervakning och säkerhet utvecklades positivt under det andra
halvåret.

Med nedskrivningen av innehavet i brasilianska Altus Sistemas på 72
mkr det tredje kvartalet och engångskostnaden på 50 mkr det första
kvartalet, totalt 122 mkr, blev koncernens förlust på helåret 126
mkr. Det har försvagat vår balansräkning. Styrelsen har beslutat att
föreslå att utdelningen slopas för verksamhetsåret 2016. Motivet är
ett behov att konsolidera balansräkningen. Vi vill även behålla
handlingsutrymmet för fortsatta utvecklingsinsatser vilket vi bedömer
är det långsiktigt mest gynnsamma och lönsamma för våra aktieägare.

Beijer Electronics-koncernen har gått stärkt ur det gångna året med en
väsentligt sänkt kostnadsbas, nya och vassare produktprogram samt en
mer kundorienterad säljorganisation. Vi bedömer därför att koncernen
kommer att kunna visa såväl högre omsättning som ett bättre
underliggande rörelseresultat under 2017 jämfört med utfallen 2016."

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS

Idag arrangeras en telefonkonferens för press och aktiemarknad, där VD
och koncernchef Per Samuelsson och CFO Joakim Laurén presenterar och
kommenterar rapporten.

Tid: Fredagen den 27 januari kl 14.00

Den som önskar delta i telefonkonferensen ringer:

Från Sverige: +46 (0)85 664 2691
Från Storbritannien: +44 (0)20 3008 9801

För att ta del av presentationen, vänligen använd denna länk:
http://www.anywhereconference.com?UserAudioMode=DATA&Name=&Conference=13...

Rapporten och presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga på
Beijer Electronics hemsida www.beijerelectronics.com/ir. Här kommer
en inspelad version av telefonkonferensen också att finnas
tillgänglig efter eventet.

Välkommen!

För mer information kontakta:

Vd och koncernchef Per Samuelsson tel 46 (0)40 35 86 10, mobil 46
(0)708 58 54 40

CFO Joakim Laurén, tel 46 (0)40 35 84 96, mobil 46 (0)703 35 84 96.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Beijer Electronics
AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och EU:s
marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades genom
Annika Johnssons försorg för offentliggörande den 27 januari 2017 kl
13.00.

Beijer Electronics är ett expansivt teknikföretag med lång erfarenhet
inom industriell automation och datakommunikation. Bolaget utvecklar
och marknadsför konkurrenskraftiga produkter och lösningar med
användaren i fokus. Sedan starten 1981 har Beijer Electronics
utvecklats till en multinationell koncern med en omsättning på drygt
1,1 miljarder kronor 2016. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic
Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE.
www.beijerelectronics.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/beijer-electronics/r/bokslutskommunike-2016--p...
http://mb.cision.com/Main/668/2175310/620141.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.