Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-08

Beijer Electronics Group: Beijer Electronics Group AB emitterar C-aktier

Styrelsen beslutar att emittera C-aktier och utnyttjar
återköpsbemyndigande för säkerställande av Beijer Electronics Groups
åtaganden enligt incitamentsprogram LTI 2018/2021.

Beijer Electronics Group ABs årsstämma 2018 beslutade, i syfte att
säkerställa att bolaget kan fullgöra sina åtaganden enligt det av
stämman beslutade långsiktiga incitamentsprogrammet LTI 2018/2021,
att bemyndiga styrelsen att besluta om riktad emission av inlösen-
och omvandlingsbara C-aktier. Årsstämman 2018 beslutade också att
bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av samtliga emitterade
C-aktier genom ett riktat förvärvserbjudande till samtliga ägare av
C-aktier.

Baserat på estimerat utfall i incitamentsprogram LTI 2018/2021 har
styrelsen nu fattat beslut om att utnyttja bemyndigandena genom att
emittera 150 066 C-aktier till ett finansiellt institut för att sedan
omedelbart återköpa samtliga C-aktier. Emissionen görs till aktiernas
kvotvärde 0,33 kronor per aktie och aktierna återköps för motsvarande
belopp. Teckning av emissionen och återköp av C aktierna avses
verkställas under perioden 8-15 mars 2019.

Bolaget innehar för närvarande 34 657 egna C-aktier. Efter genomfört
återköp av C-aktier enligt ovan kommer antalet egna C-aktier att
uppgå till 184 723. C-aktierna berättigar inte till vinstutdelning.

De återköpta C-aktierna avseende LTI 2018/2021 avses vid fullgörande
av leverans av aktier till anställda 2021 omvandlas till stamaktier,
enligt villkoren för incitamentsprogrammet.

För mer information kontakta:

Vd och koncernchef Per Samuelsson tel 46 (0)40 35 86 10, mobil 46
(0)708 58 54 40

Vice VD och CFO Joakim Laurén, tel 46 (0)40 35 84 96, mobil 46 (0)703
35 84 96.

Beijer Electronics Group är en högteknologisk innovatör aktiv inom
smart automation och nätverk. Koncernens öppna programvara, hårdvara
och IIoT-lösningar hjälper kunderna att optimera processer och skapa
tillförlitlig säker kommunikation, komplett med moderna intuitiva
användargränssnitt. Beijer Electronics Group har sedan starten 1981
utvecklats till en multinationell koncern med en omsättning på 1,4
miljarder SEK 2018.

Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista
under symbolen BELE. www.beijergroup.se (http://www.beijergroup.com/)

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/beijer-electronics-group/r/beijer-electronics...
https://mb.cision.com/Main/668/2758845/1004510.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.