Du är här

2018-07-13

Beijer Electronics Group: Delårsrapport januari-juni 2018: Fortsatt starka volymer och förbättrat resultat

Andra kvartalet

· Orderingången steg med 21 procent till 371 mkr (307).
· Nettoomsättningen ökade med 19 procent till 361 mkr (304).
· Rörelseresultatet steg till 18,0 mkr (6,5).
· Resultatet efter skatt uppgick till 10,5 mkr (0,8).
· Resultatet per aktie blev 0,36 kronor (0,02).

Första halvåret

· Orderingången steg med 23 procent till 769 mkr (625).
· Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 698 mkr (594).
· Rörelseresultatet steg till 36,0 mkr (9,0).
· Resultatet efter skatt uppgick till 20,1 mkr (-3,0).
· Resultatet per aktie blev 0,70 kronor (-0,13).

VD PER SAMUELSSON KOMMENTERAR

"Beijer Electronics Group befäste under det andra kvartalet den
positiva trenden. Såväl orderingång som omsättning steg kraftigt
under perioden. Alla koncernens tre affärsenheter och alla regioner
bidrar och visar en god tillväxt. Efter de senaste årens omställning
och olika satsningar på marknad, försäljning och produktutveckling
har det skapats en stadga i organisationen som nu börjar visa sig i
konkreta resultat.

I den här fasen har vi prioriterat tillväxt för att nå de långsiktiga
målen. Med tillväxt kommer resultaten, och hittills har vi levererat
enligt plan. Omsättningen ökade med 17 procent under det första
halvåret vilket ger stor effekt på resultatet. Det vittnar om den
utväxling vi har med ökade volymer. I kombination med bättre
bruttomarginaler och kontroll på omkostnader har rörelsemarginalen
lyft från 1,5 procent till drygt fem procent under det första
halvåret vilket är rätt riktning mot en marginal på minst tio
procent.

Affärsenheten Beijer Electronics svarar för en väsentlig del av
koncernens återhämtning vilket är extra glädjande med tanke på den
stora omstrukturering som affärsenheten har genomfört. Beijer
Electronics har så här långt lyckats parera en förändrad
marknadsbild, utvecklat ett nytt produktprogram som mottagits väl på
marknaden, rationaliserat produktion och logistik, infört en ny
marknads- och säljorganisation samt bearbetar nya segment och har
fått nya kunder. Effekterna visar sig nu med en stark tillväxt i både
orderingång och omsättning, samt ett väsentligt bättre
rörelseresultat såväl under det första kvartalet som under det andra.
Som den största affärsenheten är Beijer Electronics en viktig del i
koncernens långsiktiga värdeskapande.

Affärsenheten Westermo visade en fortsatt stark utveckling med en
tillväxt på drygt 20 procent under det andra kvartalet och ett nära
nog fördubblat rörelseresultat. Utvecklingen visar på Westermos
konkurrenskraft på en marknad med hög tillväxt. Tillväxten ställer
samtidigt affärsenheten inför utmaningar då produktionskapaciteten
behöver utökas samtidigt som det råder viss global komponentbrist på
elektronikomponentsidan. Detta kan tillfälligt påverka leveranser och
ge variationer i resultat mellan olika kvartal, dock utan att ändra
den långsiktigt positiva trenden.

Affärsenheten Korenix erhöll en viktig order på fem mkr från Taiwan
Department of Transportation. Ordern avser lösningar inom konceptet
Smart City för trådlös kommunikation till stadsbussar i Taipei.
Ordern inkluderar även Beijer Electronics operatörspaneler. Vi ser
beställningen som ett kvitto på att Korenix nya organisation och
delvis nya strategi är steg i rätt riktning. Korenix visade en viss
tillväxt under det andra kvartalet men en ogynnsam produktmix och
fortsatta satsningar på marknad och produktutveckling innebar att
resultatet blev negativt. Affärsenheten är inriktat på återhämtning
under 2018 med sikte på att visa lönsamhet under 2019.

För koncernen sammantaget följer vi i stort sett den fastlagda planen
och den nya strategin ger påtagligt positiva effekter. Jag är nöjd
med att alla tre affärsenheter nu arbetar aktivt med lösningar mot
den starkt växande marknaden för Industrial Internet of Things
(IIoT). Omsättning och resultat under det första halvåret
förbättrades kraftigt jämfört med samma period 2017. Vi bedömer att
koncernen även under andra halvåret kan öka såväl omsättning som
resultat jämfört med utfallen under samma period 2017."

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS

Idag arrangeras en telefonkonferens för press och aktiemarknad, där VD
och koncernchef Per Samuelsson samt vice VD och CFO Joakim Laurén
presenterar och kommenterar rapporten.

Tid: Fredagen den 13 juli kl 14.00

Den som önskar delta i telefonkonferensen ringer:

Från Sverige: +46851999031
Från Storbritannien: +442030089804

För att ta del av presentationen, vänligen använd denna länk:

http://www.anywhereconference.com?UserAudioMode=DATA&Name=&Conference=13...

Rapporten och presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga på
Beijer Electronics Groups hemsida www.beijergroup.se. Här kommer en
inspelad version av telefonkonferensen också att finnas tillgänglig
efter eventet.

Välkommen!

För mer information kontakta:

Vd och koncernchef Per Samuelsson tel 46 (0)40 35 86 10, mobil 46
(0)708 58 54 40

Vice VD och CFO Joakim Laurén, tel 46 (0)40 35 84 96, mobil 46 (0)703
35 84 96

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Beijer Electronics
Group AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovannämnda kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 13 juli 2018 kl 13.00 CEST.

Beijer Electronics Group är en högteknologisk innovatör aktiv inom
smart automation och nätverk. Koncernens öppna programvara, hårdvara
och IIoT-lösningar hjälper kunderna att optimera processer och skapa
tillförlitlig säker kommunikation, komplett med moderna intuitiva
användargränssnitt. Beijer Electronics Group har sedan starten 1981
utvecklats till en multinationell koncern med en omsättning på 1,2
miljarder SEK 2017.

Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista
under symbolen BELE. www.beijergroup.se (http://www.beijergroup.com/)

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/beijer-electronics-group/r/delarsrapport-janua...
http://mb.cision.com/Main/668/2574973/878123.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.