Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-12

Beijer Electronics Group: Delårsrapport januari - juni 2019: Fortsatt positiv utveckling och förvärv av schweiziskt tekn...

Andra kvartalet

· Orderingången uppgick till 377 mkr (371).
· Nettoomsättningen ökade med sex procent till 381 mkr (361).
· Rörelseresultatet steg till 21,5 mkr (18,0).
· Resultatet efter skatt uppgick till 13,7 mkr (10,5).
· Resultatet per aktie ökade till 0,48 kronor (0,36).
· Förvärv av schweiziska Neratec efter rapportperiodens utgång.

Första halvåret

· Orderingången uppgick till 745 mkr (769).
· Nettoomsättningen ökade med åtta procent till 752 mkr (698).
· Rörelseresultatet steg till 51,6 mkr (36,0).
· Resultatet efter skatt uppgick till 33,7 mkr (20,1).
· Resultatet per aktie ökade till 1,18 kronor (0,70).

VD PER SAMUELSSON KOMMENTERAR

"BEIJER GROUP fortsatte att utvecklas i positiv riktning under det
andra kvartalet. I grova drag följer vi den strategiska planen som
lades fast för några år sedan. Sett i ett längre perspektiv blev dock
det andra kvartalet lite av ett mellankvartal i koncernens fortsatta
expansion och strävan att nå de långsiktiga målen.

En något lägre tillväxt än planerat innebar, i kombination med ökade
kostnader till följd av våra riktade satsningar, att utväxlingen på
resultatet begränsades. Det positiva var att bruttomarginalen
fortsatte att förbättras. Högre omkostnader verkade i andra
riktningen och uppgången i rörelseresultatet stannade vid strax under
20 procent.

Inom affärsenheten Westermo fortsatte den positiva tillväxttrenden med
ökad orderingång och försäljning. Då innehöll kvartalet ändå inga
större order utan det är basaffären som visar god organisk tillväxt.
Samtidigt har omkostnaderna ökat beroende på fortsatt
kapacitetsutbyggnad inom produktionen samt satsningarna på
nätverkslösningar inom segmenten eldistribution och
järnvägsinfrastruktur. Dessutom belastades affärsenheten med
engångskostnader för förvärvet av Neratec. Det innebar sammantaget
att ökningen av resultatet blev blygsam under kvartalet.

Affärsenheten Beijer Electronics visade en fortsatt uppgång i resultat
och marginal. Detta trots att omsättningen var oförändrad. Samtidigt
kan vi konstatera att utfallet var lägre än önskat. Som vi indikerade
i förra kvartalsrapporten, skapar utfasningen av gamla
produktfamiljer viss ryckighet mellan kvartalen och vi ser nu att de
extra stora order som kunderna lade före årsskiftet på produkter som
fasas ut i år bromsade orderläggning och försäljning under det andra
kvartalet. Dessa effekter kommer successivt att klinga av. Vi har
även noterat en något långsammare konvertering till nya produkter i
USA. Affärsenheten införde därför en ny organisation och tillsatte en
delvis ny ledning i USA i syfte att stärka tillväxten.

Affärsenheten Korenix utvecklas i stort enligt plan med något högre
omsättning och ett förbättrat resultat som nu närmar sig ett
nollresultat. Korenix fokuserar på en förnyelse av produktprogrammet
och att nå lönsamhet under 2019.

Jag kan konstatera att det råder en fortsatt osäkerhet kring vart
konjunkturen är på väg, men för vår del är den underliggande trenden
fortsatt positiv och vi har inte noterat några tecken på avmattning i
aktivitetsnivån hos våra kunder. De olika affärsenheterna bearbetar
ett antalstörre projekt som vid ett gynnsamt utfall kommer att ge ett
bra bidrag till tillväxten.

Med Westermos förvärv av schweiziska Neratec tar vi ytterligare ett
steg i vår långsiktiga strategiska plan. Neratec är ett
kompletteringsförvärv som väl passar in i och förstärker Westermos
produkterbjudande. Det bidrar även till att höja den redan goda
organiska tillväxten. Förvärvet markerar också att koncernen har
uppnått en stabilitet som gör att resurser kan frigöras för att
förstärka expansionen.

Vår prioritet är fortsatt organisk tillväxt men som kan kompletteras
med ytterligare förvärv när tillfälle ges.

För helåret 2019 ligger bedömningen fast att BEIJER GROUP ska kunna
öka såväl omsättning som resultat jämfört med utfallen för 2018."

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS

Idag arrangeras en telefonkonferens för press och aktiemarknad, där VD
och koncernchef Per Samuelsson samt vice VD och CFO Joakim Laurén
presenterar och kommenterar rapporten.

Tid: Fredagen den 12 juli kl 14.00

Den som önskar delta i telefonkonferensen ringer:

Från Sverige: +46850558359
Från Storbritannien: +443333009274

För att ta del av presentationen, vänligen använd denna länk:
https://www.anywhereconference.com?Conference=301292644&PIN=33176776&Use...

Rapporten och presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga på
bolagets hemsida www.beijergroup.se. Här kommer en inspelad version
av telefonkonferensen också att finnas tillgänglig efter eventet.

Välkommen!

För mer information kontakta:

Vd och koncernchef Per Samuelsson tel 46 (0)40 35 86 10, mobil 46
(0)708 58 54 40

Vice VD och CFO Joakim Laurén, tel 46 (0)40 35 84 96, mobil 46 (0)703
35 84 96

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Beijer Electronics
Group AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovannämnda
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 juli 2019 kl
13:00.

Beijer Electronics Group AB (publ) är en växande innovationsintensiv
koncern inom affärskritisk industriell digital teknologi och IIoT.
Med ett starkt fokus på kopplingen mellan människa, teknologi och
data är vi stolta över att ha några av de världsledande globala
företagen som våra huvudkunder. Sedan starten 1981 har BEIJER GROUP
utvecklats till en multinationell koncern bestående av kompletterande
affärsenheter med en försäljning på 1,4 miljarder kronor 2018.

Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista
under symbolen BELE. www.beijergroup.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/beijer-electronics-group/r/delarsrapport-janu...
https://mb.cision.com/Main/668/2862381/1076859.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.