Du är här

2017-09-04

Beijer Electronics Group: Prospekt avseende Beijer Electronics Groups företrädesemission offentliggjort

EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA,
AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA
ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN
AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER
KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DEM SOM FÖLJER AV
SVENSK LAG.

Prospektet avseende företrädesemissionen i Beijer Electronics Group AB
(publ) ("Beijer Electronics Group" eller "Koncernen") har godkänts
och registrerats av Finansinspektionen och hålls nu tillgängligt på
Koncernens hemsida, www.beijergroup.se, Danske Banks hemsida,
www.danskebank.se/prospekt, och kommer att göras tillgängligt på
Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

Prospektet kommer att skickas per post till Beijer Electronics Groups
direktregistrerade aktieägare i Sverige.

Rådgivare

Danske Bank är finansiella rådgivare till Beijer Electronics Group i
samband med företrädesemissionen. Advokatfirman Mannheimer Swartling
agerar juridisk rådgivare till Beijer Electronics Group i samband med
företrädesemissionen.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i Beijer Electronics Group.
Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Beijer Electronics
Group kommer endast att ske genom det prospekt som Beijer Electronics
Group offentliggjort den 4 september 2017.

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att, och får
inte, offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller
indirekt, i USA (innefattande dess territorier och besittningar,
varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller
någon annan jurisdiktion sådant offentliggörande, publicering eller
distribution skulle strida mot tillämpliga lagar eller skulle kräva
andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag.

Detta pressmeddelande varken utgör eller kommer att utgöra en del av
ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna
värdepapper i USA. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier
eller aktier har registrerats och kommer inte att registreras enligt
United States Securities Act of 1933 i dess aktuella lydelse
("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat
eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas
eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom enligt
tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas
av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med
värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan
jurisdiktion i USA. Beijer Electronics Group avser inte att
registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i USA eller
genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Beijer Electronics Group:
VD och koncernchef Per Samuelsson, tel +46 (0)40 35 86 10, mobil +46
(0)708 58 54 40

CFO Joakim Laurén, tel +46 (0)40 35 84 96, mobil +46 (0)703 35 84 96
Beijer Electronics Group är ett expansivt teknikföretag med lång
erfarenhet inom industriell automation och datakommunikation. Bolaget
utvecklar och marknadsför konkurrenskraftiga produkter och lösningar
med användaren i fokus. Sedan starten 1981 har Beijer Electronics
utvecklats till en multinationell koncern med en omsättning på drygt
1,1 miljarder kronor 2016. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic
Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijergroup.se
(http://www.beijerelectronics.com).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/beijer-electronics-group/r/prospekt-avseende-b...
http://mb.cision.com/Main/668/2339076/717722.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.