Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-09-29

Beijer Electronics Group: Slutligt resultat av Beijer Electronics Groups företrädesemission

EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA,
AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA
ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN
AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER
KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DEM SOM FÖLJER AV
SVENSK LAG.

Den slutliga sammanräkningen av resultatet av företrädesemissionen i
Beijer Electronics Group AB (publ) ("Beijer Electronics Group" eller
"Koncernen") visar att 9 470 919 aktier, motsvarande cirka 99,3
procent av de erbjudna aktierna, har tecknats med stöd av
teckningsrätter. Återstående 62 874 aktier har tilldelats utan stöd
av teckningsrätter. Företrädesemissionen är således fulltecknad och
Beijer Electronics Group tillförs cirka 225 MSEK före
emissionskostnader.

Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter har skett
i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivs i prospektet.
Meddelande om tilldelning av aktier kommer att ske genom utskick av
avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer att erhålla
besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive
förvaltare. Meddelande om tilldelning utgår endast till de som
erhållit tilldelning.

Beijer Electronics Group kommer genom företrädesemissionen att
tillföras cirka 225 MSEK före emissionskostnader. Genom
företrädesemissionen ökar Beijer Electronics Groups aktiekapital med
cirka 3 177 931 kronor till cirka 9 533 793 kronor och antalet aktier
kommer att öka med 9 533 793 aktier. Antal aktier i Beijer
Electronics Group kommer efter företrädesemissionen att uppgå till 28
601 379 aktier.

De nya aktierna som tecknats med stöd av teckningsrätter har
registrerats hos Bolagsverket den 28 september 2017. Sista dagen för
handel med betalda tecknade aktier ("BTA") är den 3 oktober 2017. De
nya aktierna beräknas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm
omkring den 10 oktober 2017. De nya aktierna som tecknats utan stöd
av teckningsrätter beräknas registreras hos Bolagsverket omkring den
6 oktober 2017.

Rådgivare

Danske Bank är finansiella rådgivare till Beijer Electronics Group i
samband med företrädesemissionen. Advokatfirman Mannheimer Swartling
agerar juridisk rådgivare till Beijer Electronics Group i samband med
företrädesemissionen.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i Beijer Electronics Group.
Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Beijer Electronics
Group kommer endast att ske genom det prospekt som Beijer Electronics
Group offentliggjort den 4 september 2017.

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att, och får
inte, offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller
indirekt, i USA (innefattande dess territorier och besittningar,
varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller
någon annan jurisdiktion sådant offentliggörande, publicering eller
distribution skulle strida mot tillämpliga lagar eller skulle kräva
andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag.

Detta pressmeddelande varken utgör eller kommer att utgöra en del av
ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna
värdepapper i USA. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier
eller aktier har registrerats och kommer inte att registreras enligt
United States Securities Act of 1933 i dess aktuella lydelse
("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat
eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas
eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom enligt
tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas
av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med
värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan
jurisdiktion i USA. Beijer Electronics Group avser inte att
registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i USA eller
genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Beijer Electronics Group:

VD och koncernchef Per Samuelsson, tel +46 (0)40 35 86 10, mobil +46
(0)708 58 54 40

CFO Joakim Laurén, tel +46 (0)40 35 84 96, mobil +46 (0)703 35 84 96
Beijer Electronics Group är ett expansivt teknikföretag med lång
erfarenhet inom industriell automation och datakommunikation. Bolaget
utvecklar och marknadsför konkurrenskraftiga produkter och lösningar
med användaren i fokus. Sedan starten 1981 har Beijer Electronics
utvecklats till en multinationell koncern med en omsättning på drygt
1,1 miljarder kronor 2016. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic
Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijergroup.se
(http://www.beijerelectronics.com).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/beijer-electronics-group/r/slutligt-resultat-a...
http://mb.cision.com/Main/668/2357068/729467.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.