Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-10-26

BEIJER ELECTRONICS: HELÅRS-PRG KVARSTÅR, KOMPONENTBRIST TYNGER

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Beijer Electronics bedömning för helåret 2021 har förstärkts och bolaget har goda förutsättningar att visa ett väsentligt bättre ekonomiskt utfall för 2021 jämfört med 2020.

Det framgår av delårsrapporten.

Under tredje kvartalet utvecklades Beijer Electronics verksamhet fortsatt positivt och efterfrågan var generellt sett god. Bolagets orderingång ökade med drygt 60 procent och den översteg 500 miljoner kronor för andra kvartalet i rad.

"Vår orderstock ligger nu på rekordnivåer vilket ger en tillförsikt inför kommande kvartal", skriver vd Per Samuelsson.

Parallellt med den positiva utvecklingen fortsatte verksamheten liksom under tidigare kvartal att präglas av den globala bristen på vissa nyckelkomponenter. Det har inneburit att produkterna inte fullt ut kan färdigställas vilket givit påtagliga störningar i leveranskedjorna.

"Vi bedömer att bortfallet i omsättning till följd av komponentbristen uppgick till drygt 40 miljoner kronor motsvarande cirka 10 procent av försäljningen under det tredje kvartalet. Bortfallet har inneburit uteblivna resultattillskott", skriver vd.

Komponentbristen har även lett till kraftigt höjda priser på vissa komponenter vilket också har påverkat resultatet.

Beijer har genomfört prishöjningar mot kunder på alla marknader men de får genomslag först efter viss tids eftersläpning.

"Det beror på att tidigare order tagits till gamla priser och effekten försvinner i takt med att orderstocken levereras. Vi följer också marknadsutvecklingen noga och kommer att genomföra fler prishöjningar. För att i möjligaste mån parera komponentbristen har vi valt att bygga upp vissa lager av produkter för att snabbt kunna leverera när väl den enskilda komponenten är på plats", heter det.

Uppbyggnaden av lager har förutom resultatpåverkan medfört ett negativt kassaflöde under perioden som vänds i ett positivt kassaflöde efter leverans, skriver Per Samuelsson.
Författare Direkt-SE