Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-08

Beijer Group- med marginalmål i sikte!

wysiwyg_image

”Marginalmål i sikte”

150 personer hade samlats i Malmö börshus för att delta på stämman i Beijer Group (Bele).  Bo Elisson ordförande i bolaget inledde med en glatt besked, att bolagets aktieägare ökat med drygt 1500 personer på ett kvartal och att bolaget nu har över 5000 ägare. Elisson konstaterade även att bolaget syns alltmer i media vilket sannolikt beror på att verksamheten har fått en uppsving de senaste åren. Beles verksamhet består av automationslösningar till kunder främst inom bil-, livsmedels- och verkstadsindustrierna t.ex. Alfa laval, Bombardier och Alstom. Bolaget har knappt 10.000 kunder och de 25 största står för cirka 35 % av omsättningen. De största marknaderna är Europa och Nordamerika. Verksamheten är indelad i tre affärsområden.

VD Per Samuelsson var vid stämman på gott humör och sa att bolaget nu är mitt inne i en spännande fas på den expansiva marknaden för digitala lösningar som kopplar samman olika system. Koncernen har präglats av en historia som distributör av produkter inom automation. Bolaget tappade den stora kunden Mitsubishi 2016 och har därefter ställt om till ett teknologiföretag med hög kompetens inom såväl mjukvara som hårdvara. Per Samuelsson poängterade att bolaget är väldigt väl positionerad i dagens marknad med digitalisering, automation och urbanisering med utveckling av smarta städer.

Orderingång och omsättning steg med närmare 30 respektive 20 % under 2018. Tillväxten är uteslutande organisk. VD poängterade att det är nya produkter som svarat för merparten av tillväxten. Egenutvecklade produkter stod för 96 % av den totala försäljningen. Orderingången på 1,6 miljarder kronor var koncernens hittills högsta. Rörelseresultatet fyrdubblades till 74 mkr. Resultatutvecklingen pekar i rätt riktning och bolaget är på väg att nå målet om 10 %  i rörelsemarginal. Den främsta anledningen till att bolaget nu går allt bättre är framgångar inom affärsområdet Beijer Electronics.

Bolaget presenterade sin Q1-rapport någon vecka innan stämman. VD förklarade att anledningen till att orderingången minskade under Q1 var att inga större beställningar kom in vilket det gjorde under Q1 2018.

Aktiespararnas representant vid stämman Victor Johansson förklarade att Aktiespararna i år fokuserar på bl.a. hållbarhet och korruption vid årets stämmor och undrade därför hur bolaget arbetar med att kontrollera att deras hundratalet underleverantörer sköter sig. VD Per Samuelsson förklarade att hållbarhet är en viktig del och ska vara integrerad i verksamheten hos Bele. Arbetet med hållbarhet fortsatte att utvecklas och fördjupas under året bestående av revisioner hos utvalda underleverantörer. Sex revisioner gjordes hos fyra asiatiska leverantörer under 2018. Bristerna som hittats är främst kopplade till formalia innebärande t.ex. att rutiner och planer inte finnas på plats. VD menade att Bele inte har de problemen som t.ex. textilindustrin har med barnarbete etc.

Victor Johansson ställde också en fråga till VD om var de största korruptionsriskerna finns i bolaget. VD Per Samuelsson menade att största riskerna finns i länder där bolaget valt att inte bedriva någon verksamhet. VD menar att man är medveten om att risker finns kring korruption och att man aktivt arbetar med att ledningarna i respektive delar av bolaget har rätt förhållningssätt kring korruption och att detta ska spridas ner i organisationen.

VD berättade lite mer ingående om koncernens tre affärsenheter befinner sig i lite olika faser. Beijer Electronics som säljer operatörspaneler (en slags elektronisk hjärna) är fortsatt inne i en återhämtningsfas och under året utvecklades verksamheten i en klart positiv riktning med hög tillväxt och successivt bättre resultat. Den nya lösningen för ”Fast track to the cloud” med BoX2 lanserades under 2019, se bild. Lösningen består av både mjuk- och hårdvara och är en Industrial Internet-of-Thingsapplikation med enkel uppkoppling till befintlig automationsutrustning. BoX2 kommer att säljas under den alltmer populära intäktsmodellen Software as a Service där hårdvaran faktureras vid leverans medan mjukvaran debiteras löpande via en licens­avgift.

Affärsenheten Westermo presterade sitt hittills bästa år med rekord i orderingång, omsättning och resultat under 2018. Det är i första hand Westermos fokuserade satsning på nätverk till tåg som ligger bakom framgångarna. Försäljningen har ökat med 100 % eller 100 miljoner under de senaste 24 månaderna.

Korenix går inte så bra men VD har goda förhoppningar om att Korenix kommer starkt under 2020 efter att ny ledning nu kommit på plats. Under 2019 är målsättningen att Korenix ska nå break-even. Övervakningssystem och system för stadsbussar är fokusområden vilka har stor potential enligt VD. Per Samuelsson exemplifierade med att berätta om bolagets arbete med att bygga upp övervakning och kontroll av stadsbussflöden i Taipei. Hittills har hundra bussar i staden fått Korenix teknik vilket ger en årlig intäkt på cirka 5 miljoner.

VD Per Samuelsson avslutade sitt framförande med  att poängera att den nu liggande strategin öppnar för en möjlighet att på sikt höja koncernens mål för tillväxt och rörelsemarginal. För helåret 2019 bedömer man att koncernen fortsatt kommer att kunna öka omsättning och resultat jämfört med utfallet 2018. Lite slagigt mellan kvartalen beroende på inkommande ordrar. Åren med stora investeringar ligger nu bakom och det nu finns stort momentum för bolagets affärsområden.

Aktiespararande röstade nej till förslaget att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission eftersom det föreslagna bemyndigandet är alltför generellt. Aktiespararna säger nej till bemyndiganden som ger styrelsen mandat att genomföra kontantemission utan företräde utan att sammankalla stämman för beslut i frågan.

Stämman beslutade även om inrättande av ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram. En annan viktig beslutspunkt var den om utdelning på 50 öre på aktie vilket gladde de samlade aktieägarna.

Bevakare: Victor Johansson

Författare Bolagsbevakningen

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.