Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-06

Beijer Ref AB: Kommuniké från årsstämman 2017

Pressmeddelande från Beijer Ref

Beijer Ref AB (publ) hade idag den 6 april 2017 årsstämma för
verksamhetsåret 2016. Bolagsstämman fastställde den framlagda
resultat- och balansräkningen samt koncernens resultat- och
balansräkning. Styrelseledamöterna och verkställande direktören
beviljades ansvarsfrihet.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning om
5,50 kronor per aktie för verksamhetsåret 2016 samt att
avstämningsdag ska vara den 10 april 2017. Utbetalning från Euroclear
Sweden AB beräknas ske den 13 april 2017.

Beijer Refs Vd och koncernchef Per Bertland redogjorde i sitt
stämmoanförande för verksamheten under 2016 som är Beijer Refs
omsättnings- och resultatmässigt bästa år någonsin och bl a annat
innebar en stärkt ställning på den brittiska marknaden. Vidare
betonades vikten av att ytterligare öka fokus på digitalisering, etik
och hållbarhet som tillsammans med förvärv är viktiga framtidsfrågor.

Stämman beslutade vidare:

Att utse Bernt Ingman till ordförande vid årsstämman.

Att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter och inga suppleanter.

Att omvälja styrelseledamöterna Peter Jessen Jürgensen, Bernt Ingman,
Joen Magnusson, William Striebe, Frida Norrbom Sams, Monica Gimre och
Ross B. Shuster och att utse Bernt Ingman till styrelsens ordförande.

Att arvode till styrelsen ska utgå med 1.840.000 kronor att fördelas
med 585.000 kronor till styrelseordföranden och med 295.000 kronor
till var och en av de styrelseledamöter som inte är anställda inom
UTC-koncernen.

Att arvode till ordföranden i styrelsens revisionsutskott utgår med 50
000 kronor och till ledamot i revisionsutskottet med 25 000 kronor.

Att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Att omvälja det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers
AB, Malmö, med auktoriserade revisorn Lars Nilsson som huvudansvarig
revisor.

Att anta riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till
ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Malmö 6 april 2017

Styrelsen

Beijer Ref AB (publ)

För mer information, kontakta

Per Bertland, CEO

Telefon 040-35 89 00

eller

Jonas Lindqvist, CFO

Telefon 040-35 89 00

Beijer Ref är en teknikinriktad handelskoncern som genom
mervärdesskapande produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga
lösningar inom kyla och klimatreglering. Beijer Ref är en av världens
ledande kylgrossister, och finns representerat i 33 länder i Europa,
Afrika, Asien och Oceanien.

www.beijerref.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/beijer-ref-ab/r/kommunike-fran-arsstamman-2017...
http://mb.cision.com/Main/1860/2233822/654462.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.