Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-04-06

Beijer Refs jubelstämma

wysiwyg_image

I sitt bejublade årsstämmotal på torsdagen (5/4) konstaterade Beijer Refs vd, Per Bertland, att fjolåret, liksom de två föregående åren, inneburit all time high.

Börskursen för aktien noterade på stämmodagen ny rekordnivå. Kursen har stigit nästan 3000 % sedan 2002.

Beijer Ref nådde 2017 nära 10 miljarder i omsättning och 80 000 kunder. Resultatutvecklingen gjorde att kassan i fjol ökade från 342 till 559 miljoner. Aktiespararnas ombud på stämman, Victor Johansson, frågade styrelsen om planerna för den stora kassan.

Beijer Ref:s styrelseordförande, Bernt Ingman, påpekade att en nettoskuld trots allt kvarstod och att det senaste förvärvet inte ingår i kassaflödet per sista december.

Utfasningen av F-gaser utgör en stor marknadspotential. Beijer Ref står rustat för att möta den väntade efterfrågan. Per Bertland förklarade att det råder panik på marknaden. Många handlare har väntat in i det sista med att påbörja bytet av kylar, frysar etc. I Sverige, där ICA ligger längst fram, har t.ex. endast 150 av totalt 1300 ICA-butiker konverterats.

Aktiespararnas Victor Johansson frågade om konkurrensläget. Vd svarade att flera konkurrerande produkter är ”stenåldersprodukter”.

Johanssons följdfråga handlade om vad produkt-skiftet får för effekt på lönsamheten. Vd Per Bertland svarade att lönsamheten för nya produkter är väsentligt högre. En gradvis förnyad produktmix gör att resultatet ökar långt mer än omsättningen.

En aktieägare undrade vilka Beijer Ref:s konkurrenter var. Ahlsell är en konkurrent i Sverige, var svaret. I utlandet finns mindre, lokala aktörer, men Beijer Ref är den enda globala aktören.

Sedan 2002 har Beijer Ref ökat sin omsättning genom förvärv med i snitt 10 procent årligen. När ett nytt förvärv integreras förbättras marginalen med i snitt omkring 3 % pga. den fördel som en större inköpsvolym ger.

Trots att Per Bertland hade räknat med en ökad förvärvstakt gjordes endast två förvärv i fjol. På fråga från Aktiespararna om det är svårt att hitta bra förvärvsobjekt svarade vd nekande. Han bekräftade att Beijer Ref letar i alla fyra väderstreck. Bland annat är Beijer Ref intresserat av att köpa en större, amerikansk spelare.

Beijer Refs förslagna incitamentsprogram kritiserades av Aktiespararna som i grunden ogillar optioner i incitamentsprogram på grund av obalansen mellan deltagarens risk (optionspriset) och instrumentets uppsida (i form av optionens stora hävstång).

Aktiespararna ansåg att förslaget till stämman brast i två avseenden: Teckningskursen 120% var för låg för att kallas marknadsmässig. Det ska minst krävas 10 % årlig uppgång (dvs. 33-35% på tre år) för att det ska anses vara en merprestation i aktieägarnas ögon. Genom en subventionerad optionspremie förstärks obalansen mellan risk och uppsida väsentlig, arguemnterade Aktiespararna, varpå förbundet röstade nej till förslaget.

Aktiespararna föreslog vidare att Beijer Ref skulle digitalisera sin bolagsstämma för att främja ett ökat deltagande. VD replikerade att det inte var något ledningen hade funderat på. Dock ansåg Per Bertland att det var ett bra förslag, väl värt att ha med i planeringen av framtida bolagsstämmor.

wysiwyg_image

Efterrätt på Beijer Refs årsstämma.

Som kuriosa delgavs stämmodeltagarna vetskapen att Beijer Ref för drygt 100 år sedan var med om att anlägga en park i Malmö och även bekostade statyer, bl.a i . Pildammsparken. På senare år har Beijer Ref:s stöd till Malmö yttrat sig genom ett mindre sponsringsbidrag till Malmö FF.

Författare och bevakare: Victor Johansson.

Författare Åsa Wesshagen

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.