Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-04-13

Bergen Group : Nytt internasjonalt eierskap på Hanøytangen

Bergen Group har besluttet å selge selskapets riggservice aktivitet på
Hanøytangen. Det er nå inngått salgsavtale med Semco Maritime AS for den
operative virksomheten, og med Hellik Teigen AS for eiendommene. Den totale
transaksjonsprisen er på 245 millioner kroner.

Det godt etablerte industriområdet på Hanøytangen utenfor Bergen har i mange
år vært en viktig del av offshoredivisjonen i Bergen Group. Nå vurderer
Bergen Group det som strategisk riktig å bringe inn nytt internasjonalt
eierskap som kan overta den videre utviklingen av riggservice aktivitet på
Hanøytangen.

-Offshore-markedet har blitt mer utfordrende, volatilt og kompleks. En økt
internasjonal konkurranse er forventet. Dette krever en betydelig og
fleksibel prosjektkapasitet, samt fremtidige investeringer i en
videreutvikling av området. Bergen Group har i denne sammenhengen vurdert
ulike strategiske alternativer og finansielle tiltak for fremtidig utvikling
av Hanøytangen. Styret i Bergen Group har etter en omfattende prosess
konkludert med at salg av både fast eiendom og operasjonell aktivitet som det
beste tilgjengelige alternativet, sier styreleder Magnus Stangeland i Bergen
Group ASA.

Partene regner med at transaksjonen sluttføres i løpet av 3-4 uker. Salget
omfatter ikke den positive økonomiske effekten av den pågående arbeidet på
Safe Bristolia. Dette riggprosjektet forventes å bli ferdigstilt av Bergen
Group omtrent samtidig med overtagelsen.

Transaksjonen innebærer at Bergen Group sin posisjon som veletablert
leverandør av riggservice, vedlikehold og klassing overføres til Semco
Maritime.

-Bergen Group har gjennom mange år arbeidet med Semco Maritime på ulike
prosjekter på Hanøytangen. Vi er fornøyd med å overlevere den fremtidige
utviklingen av dette unike offshoreverftet til et veletablert internasjonalt
entreprise- og engineeringsselskap. Vi ser også et spennende potensial i et
fremtidig samarbeid mellom Bergen Group og de nye eierne på Hanøytangen,
basert på Bergen Group Services og deres sterke posisjon innen industriell og
maritim service, sier Stangeland.

Semco Maritime ser frem til å overta den operative virksomheten på
Hanøytangen:

-Oppkjøpet er et viktig strategisk skritt for Semco Maritime knyttet til vår
ambisjon om å bli Nordsjøens ledende selskap innen prosjekter, service og
vedlikehold for riggmarkedet. Hanøytangen har utmerkede verfts-fasiliteter og
den dypeste tørrdokken i Europa. Det er en perfekt match til våre
eksisterende anlegg i Esbjerg og Invergordon. Hanøytangen kompletterer
således vår oppsett i Nordsjø-triangelet, og innebærer at vi kan tilby våre
kunder et av de største og sterkeste riggoppgraderinger og servicetilbud i
Europa, sier konsernsjef Steen Brødbæk i Semco Maritime AS.

I tillegg til salg av den operative aktiviteten til Semco Maritime, har Bergen
Group også solgt selskapets eiendommer på Hanøytangen til Hellik Teigen AS.
Dette selskapet har i dag et sterkt fotfeste på Hanøytangen, både gjennom
sitt eierskap i Norscrap West som er nabo selskapet til offshoreverftet, og
gjennom sin tilstedeværelse som en stor grunneier i området.

-Hanøytangen, med sin beliggenhet og fasiliteter, er et unikt område i
europeisk sammenheng. Vi er veldig fornøyd med denne muligheten til å utvide
vårt eierskap i området. Vi ser frem til å ønske en så sterk og anerkjent
aktør som Semco Maritime velkommen på permanent basis til Hanøytangen, og er
sikker på at de vil lykkes i å realisere det fulle markedspotensialet av
fasilitetene, sier administrerende direktør Ring Tore Teigen i Hellik Teigen
AS.

-Vi ser frem til å samarbeide med Hellik Teigen, som en sterk lokal partner,
om den fremtidige utviklingen av anlegget på Hanøytangen der vi ser store
muligheter. Vi går inn i dette engasjementet for å etablere en sterk tredje
fot i vår Nordsjø-baserte riggoppgradering og servicevirksomhet, og er trygge
på at vi kan overføre kunnskap, prosedyrer og den beste praksis fra våre
andre enheter og således benytte markedspotensialet til å gjøre Hanøytangen
vellykket og lønnsomt, sier Steen Brødbæk.

Etter salget av Bergen Group ASAs eiendommer og drift på Hanøytangen, er
konsernets gjenværende operasjonell aktivitet knyttet til Services-segmentet
som består av Bergen Group Services og Bergen Group Skarveland. Disse to
selskapene, med totalt 250 ansatte, hadde i 2014 samlede driftsinntekter på
ca. 400 millioner kroner. Salget av Hanøytangen gjør at Bergen Group kan
styrke den pågående prosessen med å videreutvikle disse selskapene og deres
sterke posisjon innen industriell og maritim service, inkludert
prefabrikasjon og serviceoppdrag inn mot olje- og gassnæringen. Bergen Group
sitt Services-segment har i løpet av 2014 økt ordrereserven fra 45 millioner
kroner til 171 millioner kroner. Konsernet gjennomførte tidligere i år et
oppkjøp av virksomheten til Fjell Industries AS som et ledd i prosessen med å
forberede for videre vekst i konsernets videreførte virksomhet.

Provenyet fra transaksjonen vil bli brukt til å nedbetale gjeld og styrke
konsernets likviditetsposisjon.

Eiendomstransaksjonen vil resultere i følgende estimerte regnskapsmessige
effekter:

* Nedskriving på ca NOK 145 millioner tilordnet varige driftsmidler, som vil
bli regnskapsført i årsregnskapet for 2014.
* Netto reduksjon på ca NOK 20 millioner vedrørende utsatt skattefordel, som
vil bli regnskapsført i årsregnskapet for 2014.
* Netto gevinst før skatt på ca NOK 20 millioner tilordnet til avhendelse av
investering i felleskontrollert virksomhet, som vil bli regnskapsført i
kvartalsrapporten for andre kvartal 2015.

Salget av den operasjonelle virksomheten vil resultere i en netto gevinst før
skatt på ca. NOK 30 millioner tilordnet til avhendelse av operasjonell
virksomhet, som vil bli regnskapsført i kvartalsrapporten for andre kvartal
2015.

En utvidet melding knyttet til salgsavtalene vil bli offentliggjort senere
denne uken i henhold til løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper.

Kontaktpersoner:

Semco Maritime: konsernsjef Steen Brødbæk, tel. +45 3038 6477
Hellik Teigen AS: Adm.dir. Ring Tore Teigen, +47 414 46 000
Bergen Group ASA: Styreleder Magnus Stangeland, +47 916 61 010

Nøkkelinformasjon om selskapene

Bergen Group
er en veletablert norsk leverandør av produkter, tjenester og løsninger til
offshore og maritim industri. Kjernevirksomheten er knyttet til Riggservice,
Maritime Service og Subsea&Offshore service. Konsernet har gjennom flere år
utviklet en omfattende kapasitet og kompetanse knyttet til komplekse maritime
serviceoperasjoner. Bergen Group ASA er notert på Oslo Børs med ticker
BERGEN. Se
www.bergengroup.nofor mer informasjon.

Semco Maritime
er et internasjonalt prosjekt -og ingeniørkonsern som leverer løsninger,
prosjekter og arbeidskraft for energisektoren over hele verden. Selskapet har
i mer enn 30 år levert omfattende prosjektledelse i alle faser av
energiprosjekter; fra nøkkelferdige tekniske løsninger til driftsstøtte og
leveranse av komponenter, systemer og løsninger. Semco Maritime er et
internasjonalt selskap med 2000 ansatte og avdelinger i Danmark, Norge,
Storbritannia, UAE (Dubai), Singapore, Vietnam, Australia, Mellom-Amerika og
USA. Selskapets hovedkontor er plassert i Esbjerg, Danmark. For ytterligere
informasjon vennligst se
www.semcomaritime.com

Hellik Teigen Gruppen
er en av Norges største og ledende selskap innen gjenvinning av jern og
metall. Familiebedriften ble etablert i 1901 og har utviklet seg til å bli en
moderne landsdekkende gjenvinnings- og industrivirksomhet. Hellik Teigen
Gruppen er også en stor aktør innen riving, dekommisjonering og miljøsanering
av industrikonstruksjoner og bygg. Gruppen besitter også en portefølje med
industrieiendommer som forvaltes for egen bruk og utleie. Hellik Teigen
Gruppen har rundt 150 ansatte fordelt på ulike avdelinger i Norge.
Hovedkontoret ligger i Hokksund. For ytterligere informasjon, se
www.hellik-teigen.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Bergen Group via Globenewswire

HUG#1910503

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.