Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-09-14

Bergs Timber AB: Bergs Timber har tecknat avsiktsförklaring gällande förvärv av rörelsen vid Setras sågverk i Vimmerby

Bergs Timber AB (publ) ("Bergs Timber" eller "Bolaget") har idag
tecknat en avsiktsförklaring med Setra Trävaror AB ("Setra") gällande
förvärv av rörelsen vid Setras sågverk i Vimmerby ("Rörelsen").

Transaktionen avser förvärv av Rörelsen där värderingen baseras på
bokförda värden och görs på skuldfri basis. Finansieringen av
transaktionen avses göras dels genom betalning i nyemitterade aktier
av serie B i Bergs Timber och dels genom upptagande av nya krediter.
Parterna är överens om att fördelning av finansieringen av
köpeskillingen mellan krediter och antal aktier ska fastställas i de
fortsatta förhandlingarna. Bolaget kommer att återkomma i särskild
ordning kring eventuell nyemission så snart villkor och omfattning är
beslutad.

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag. Setra tillverkar
sågade och förädlade trävaror och produktionen sker på elva orter i
Sverige och en i England. Totalt finns i koncernen nio sågverk och
tre fristående förädlingsverksamheter.

Setras sågverk i Vimmerby bedriver produktion av sågade trävaror i
Vimmerby kommun, endast ca 40 km från Bergs Timbers anläggning i
Mörlunda. Sågverket har en produktionskapacitet på ca 175 000
kubikmeter. Den geografiska närheten mellan Bergs Timbers befintliga
anläggningar och Rörelsen bidrar positivt till transaktionens
industriella logik. Vidare gör Bergs Timber bedömningen att förvärvet
medför potential för synergier inom flera områden.

Parterna är överens om att som första steg i den fortsatta processen
gemensamt arbeta fram en affärsplan för integrationen av Rörelsen i
Bergs Timbers befintliga verksamhet. Affärsplanen blir sedan
avgörande för beslut om transaktionen skall fortsätta eller avbrytas.
Parterna bedömer att ett sådant beslut ska kunna fattas under fjärde
kvartalet 2016.

Förvärvet är utöver affärsplanen avhängigt genomförande av due
diligence, eventuella nödvändiga myndighetsgodkännanden, säkerställd
finansiering samt i övrigt sedvanliga villkor.

Ytterligare information avseende detta pressmeddelande kan lämnas av
Bergs Timbers VD och koncernchef Peter Nilsson (+46 703 15 09 27
eller +46 10 19 98 504).

Denna information är sådan information som Bergs Timber AB (publ) är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 14 april 2016 kl. 14:00.

Bergs Timber AB (publ), 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda,
telefon +46 10 19 98 500.

Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under
adress www.bergstimber.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bergs-timber-ab/r/bergs-timber-har-tecknat-avs...
http://mb.cision.com/Main/1383/2079422/561684.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.