Du är här

2017-06-01

Bergs Timber AB: Framläggande av granskningsrapport från särskild granskning i Bergs Timber AB (publ) på extra bolagsst...

Under 2016 genomförde Bergs Timber AB (publ) ett apportförvärv av Jarl
Timber AB från Norvik hf, som betalades genom emission av nya
B-aktier som sedermera togs upp till handel på Nasdaq Stockholm.
Efter transaktionens genomförande framställde dåvarande aktieägare
ATA Holding Sweden AB och Kieryd Gård AB en begäran om att särskild
granskning skulle inledas avseende förvärvet i enlighet med 10 kap.
21 § aktiebolagslagen. Beslut om att inleda en särskild granskning
fattades på extra bolagsstämma i Bergs Timber den 22 augusti 2016.

Styrelsen har idag genom separat pressmeddelande kallat till extra
bolagsstämma i Bergs Timber den 29 juni 2017 med anledning av att
granskningen har avslutats. Bergs Timber är enligt aktiebolagslagen
skyldigt att oavsett granskningens utgång kalla till en extra
bolagsstämma för att lägga fram granskningsrapporten. Den särskilde
granskaren advokat Magnus Nedström kommer vid stämman att föredra
rapporten samt besvara frågor avseende granskningen.

Enligt granskningsrapporten finns det inget som tyder på att
apportemissionen borde ha behandlats som en riktad kontantemission
och därmed beslutats med kvalificerad majoritet eller att det har
skett några överträdelser av aktiebolagslagens så kallade
generalklausul. Styrelsen noterar att de aktieägare som ursprungligen
framställde begäran om att särskild granskning skulle inledas har
sålt sina respektive innehav i Bergs Timber, vilket också har
uppmärksammats av Bergs Timber i ett tidigare pressmeddelande den 14
februari 2017. Styrelsen konstaterar att processen har varit
tidskrävande för bolaget och ser nu fram emot att kunna lägga den
särskilda granskningen bakom sig för att kunna fokusera på
verksamheten och skapa värde för aktieägarna.

Ytterligare information avseende detta pressmeddelande kan även lämnas
av verkställande direktör Peter Nilsson på telefonnummer 010-19 98
500.

Informationen lämnades för offentliggörande den 1 juni 2017 kl. 08:30.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bergs-timber-ab/r/framlaggande-av-granskningsr...
http://mb.cision.com/Main/1383/2277909/682355.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.