Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-08

Bergs Timber AB: Pressmeddelande från Bergs Timber AB (publ) årsstämma i Hultsfred.

VD sammanfattade 2017/18
VD Peter Nilsson presenterade en sammanfattning av verksamhetsåret
2017/18. VDs presentation kommer att publiceras på bolagets hemsida.

Fastställande av resultaträkningar och balansräkningar
Årsstämman fastställde resultaträkningar och balansräkningar för
moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2017/2018.

Vinstdisposition
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om en utdelning på 0,10
kronor per aktie för räkenskapsåret 2017/18. Avstämningsdag för
utdelning ska vara den 10 maj och utbetalning sker den 15 maj.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet
för verksamhetsåret.

Val av styrelse och revisorer
Stämman beslutade om omval av samtliga ledamöter. Till styrelsens
ordförande omvaldes Michael Bertorp. Till revisor valdes Deloitte AB
som meddelat att auktoriserade revisorn Magnus Andersson kommer att
vara huvudansvarig.

Arvoden
Årsstämman fastställde styrelsearvodet för 2019 enligt valberedningens
förslag. Arvode utgår därmed med 10 prisbasbelopp till
styrelseordföranden samt 3,5 prisbasbelopp till övriga ledamöter.
Ersättningar utgår till ordföranden i revisionsutskottet med 0,5
prisbasbelopp. Vidare beslutades om att arvode till ledamöterna i
revisions- och ersättningsutskotten ska utgå med 2 500 kronor per
sammanträde. Revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
För att underlätta vid eventuella företagsförvärv beslutade årsstämman
att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma,
vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för
aktieägarna, besluta om nyemission av högst 34 000 000 aktier. Detta
motsvarar ca 10 % av aktiekapitalet.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare enligt styrelsens förslag.

Fullständiga förslag och beslut
Årsstämman godkände samtliga förslag som styrelsen och valberedningen
lagt fram inför årsstämman. Förslagen i sin helhet framgår av
tidigare publicerad kallelse till årsstämman och besluten kommer att
framgå av årsstämmans protokoll som kommer att publiceras på bolagets
webbplats.

Ytterligare information avseende detta pressmeddelande kan även lämnas
av verkställande direktör Peter Nilsson (+46 70 315 09 27) eller av
bolagets finanschef Anders Marklund (+46 70 284 47 96).

Mörlunda 2019-05-08
Bergs Timber AB (publ)

Styrelsen

Adress mm
Bergs Timber AB (publ), org.nr: 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84
Mörlunda, telefon 010-19 98 500. Mer information om vår verksamhet
går att finna på vår hemsida under adress www.bergstimber.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/bergs-timber-ab/r/pressmeddelande-fran-bergs-...
https://mb.cision.com/Main/1383/2806900/1039896.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.