Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-11-03

Beslut om vinstutdelning på extra bolagsstämma i Jernhusen AB (publ)

Vid en extra bolagsstämma i Jernhusen AB den 3 november 2021 beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag att till ägarna dela ut 169 000 000 kronor.

Protokoll från stämman med fullständiga beslut kommer att göras tillgängliga på Jernhusens hemsida.

Jernhusen

08-410 626 00
info@jernhusen.se

Författare Cision