Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-10-30

Beslut på Solidium Oy:s ordinarie bolagsstämma: DIVIDENDUTBETALNINGEN PÅ 266 MILJONER EURO FASTSTÄLLDES

Solidium Oy:s ordinarie bolagsstämma hölls i Helsingfors 30.10.2015.
Bolagsstämman fastställde bolagets bokslut för räkenskapsperioden
1.7.2014-30.6.2015. Bolagsstämman beslöt enligt styrelsens förslag att som
dividend betala 266 miljoner euro.
Bolagsstämman fastslog antalet styrelseledamöter till tre (3). Till
styrelseledamöter valdes fram till avslutandet av följande ordinarie
bolagsstämma Heikki Bergholm (ordförande), Eero Heliövaara och Anni
Vepsäläinen.

De månatliga arvodena för styrelseledamöterna är oförändrade enligt följande:
ordförande 5 500 euro och ledamot 2 500 euro. Dessutom får varje ledamot 600
euro i mötesarvode per möte.

Till revisor för Solidium Oy valdes CGR-samfundet KPMG Oy Ab med CGR Sixten
Nyman som huvudansvarig revisor fram till avslutandet av följande ordinarie
bolagsstämma. Revisorns arvode utgår enligt räkning.

Bolagsstämman beviljade dessutom styrelsen och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.7.2014-30.6.2015.

Solidium Oy

Tilläggsuppgifter: Verkställande direktör Kari Järvinen, tfn 040 548 3995

Solidium Oy är ett aktiebolag som i sin helhet ägs av finska staten och vars
uppgift är att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt
sett viktiga företag samt öka innehavens ekonomiska värde på lång sikt.
Grunden för Solidiums strategi och en central målsättning är en god skötsel
av de nuvarande innehaven samt att öka deras värde. Solidium är
minoritetsägare i tolv börsnoterade bolag (Elisa Abp, Kemira Oyj, Metso Abp,
Outokumpu Oyj, Outotec Oyj, Sampo Abp, SSAB AB, Stora Enso Oyj, Talvivaaran
Kaivososakeyhtiö Oyj, TeliaSonera AB, Tieto Abp och Valmet Abp).
Marknadsvärdet på Solidiums aktieinnehav är cirka 6,9 miljarder euro enligt
dagen för detta meddelandes publicering. Tilläggsuppgifter:
www.solidium.fi.

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Solidium Oy via Globenewswire

HUG#1962918

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.