Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-28

Beslut vid extra bolagsstämma i Swedbank den 28 oktober 2021

På stämman beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om ytterligare ordinarie utdelning till aktieägarna med 7,30 kronor per aktie. Tillsammans med de utdelningar som lämnats i februari och april 2021 motsvarar den nu beslutade utdelningen 50 procent av nettoresultatet för räkenskapsåren 2019 och 2020 och följer således bankens utdelningspolicy. Som avstämningsdag för utdelning fastställdes den 1 november 2021. Med denna avstämningsdag beräknas utdelning komma att utbetalas genom Euroclears försorg den 4 november 2021.

Med anledning av den alltjämt pågående Coronapandemin genomfördes stämman med poströstning, utan fysiskt deltagande.

För ytterligare information

Amanda Billner, presskommunikatör, tel: 073-045 11 68

Annie Ho, Chef Investor Relations, tel: 070-343 78 15 

Författare Cision