Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-26

Besqab: Besqab återköper egna aktier

Styrelsen i Besqab AB (publ) har den 25 februari 2016 beslutat att
utnyttja det bemyndigande att återköpa egna aktier som lämnats av
årsstämman 2015. Syftet med återköpen är att säkerställa leverans av
aktier till deltagarna i Besqabs aktiebaserade incitamentsprogram.

Styrelsen i Besqab AB (publ) ("Besqab") har den 25 februari 2016
beslutat, med utnyttjande av bemyndigande från årsstämman 2015, att
återköpa egna aktier. Återköpen får ske vid ett eller flera
tillfällen under perioden från och med den 29 februari till och med
den 26 april 2016. Syftet med återköpen är att säkerställa leverans
av aktier till deltagarna i Besqabs aktiebaserade incitamentsprogram.

Återköpen genomförs i enlighet med Kommissionens förordning (EG) nr
2273/2003 av den 22 december 2003 (EG-förordningen) och kommer att
förvaltas av ett värdepappersföretag eller ett kreditinstitut som
fattar sina handelsbeslut avseende Besqabs aktier oberoende av och
utan inflytande från Besqab.

Återköpen av egna aktier ska uppfylla följande villkor:

1. Återköp av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm och ske i enlighet
med de regler rörande köp av egna aktier som framgår av Nasdaq
Stockholms Regelverk för emittenter samt i enlighet med
EG-förordningen.

2. Återköpen får genomföras under perioden från och med den 29
februari 2016 till och med den 26 april 2016.

3. Återköp av aktier på Nasdaq Stockholm får ske till ett pris per
aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses
intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

4. Maximalt får 90 000 aktier återköpas (inräknat de eventuella
blockaffärer som genomförs enligt nedan), motsvarande 0,58 procent av
bolagets aktier.

5. Aktier för maximalt 20 Mkr får återköpas.
6. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.
Styrelsen har dessutom beslutat om att kunna genomföra återköp genom
blockaffärer, vilka inte kommer att ske i enlighet med undantaget i
EG-förordningen men i övrigt ska uppfylla villkoren ovan. Eventuella
blockaffärer kommer att förvaltas av ett värdepappersföretag eller
ett kreditinstitut i samråd med Besqab.

Det totala antalet aktier i Besqab uppgår till 15 514 829. Besqab äger
idag inga egna aktier.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Björn Somnäs, ekonomichef
E-post: bjorn.somnas@besqab.se, Tel: 0704-91 50 57

Olle Nordström, styrelseordförande
E-post: olle.nordstrom@skirner.se, Tel: 0709-40 70 83

Informationen är sådan som Besqab ska offentliggöra enligt lagen om
handel med finansiella instrument och/eller lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande
den 26 februari 2016 kl. 08.00.

Besqab är verksamt i Stockholm och Uppsala. Sedan starten 1989 har
Besqab varit delaktigt i projekt som omfattar omkring 5 500 bostäder
och ca 100 000 kvm lokaler. Verksamheten omfattar hela processen från
köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av
bostäder och vårdfastigheter. Besqabs aktie (BESQ) är noterad på
Nasdaq Stockholm sedan den 12 juni 2014.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/besqab/r/besqab-aterkoper-egna-aktier,c9925153
http://mb.cision.com/Main/9279/9925153/482329.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.