Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-27

Besqab: Besqab offentliggör prospekt

Styrelsen för Besqab AB (publ) ("Besqab" eller "Bolaget") har
upprättat ett prospekt avseende den förestående ägarspridningen av
Bolagets aktier genom en kombinerad nyemission och försäljning av
befintliga aktier samt det planerade upptagandet till handel av
Bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm. Prospektet har idag, den 27
maj 2014, godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Prospektet finns tillgängligt på Besqabs hemsida www.besqab.se samt
på Swedbanks hemsida www.swedbank.se/prospekt

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER
INDIREKT, I AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND,
SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA.

Viktig information
Detta meddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, samt
riktar sig inte till och är inte tillgänglig för personer som är
bosatta, har en registrerad adress eller vistas i Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika
eller USA eller annat land där erbjudande eller försäljning av aktier
inte är tillåtet eller där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål
för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav
på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation,
registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt
svensk lag. Detta meddelande får inte heller vidarebefordras,
reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana
restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt,
annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder.
Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot
United States Securities Act från 1933, med tillägg, ("Securities
Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Varken aktierna i Besqab eller Erbjudandet har registrerats eller
kommer att registreras enligt Securities Act i gällande lydelse eller
hos någon värdepappersmyndighet i någon delstat i USA. Aktierna får
inte tecknas, erbjudas, förvärvas eller säljas i USA. Ingen åtgärd
har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Besqab för att tillåta ett
erbjudande till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige.

Anette Frumerie, VD E-post: anette.frumerie@besqab.se Tel: 08-630 16
20

Besqab bildades 1989 och verksamheten är i huvudsak fokuserad till
nyproduktion av bostadsrätter och egna hem i attraktiva lägen med
tyngdpunkt på Stockholms län och Uppsala, vilket bedrivs inom
affärsområdet Projektutveckling Bostad. Sedan starten har Bolaget
varit delaktigt i projekt som omfattar mer än 5 000 bostäder och
drivit fram cirka 230 detaljplaner. Besqab bedriver även
uppdragsverksamhet i form av projektledning med totalansvar åt
externa fastighetsägare vid deras nyproduktion av bostäder,
huvudsakligen bostäder upplåtna med hyresrätt, vilket bedrivs inom
affärsområdet Construction Management, samt projektutveckling och
förvaltning av främst vård- och omsorgsbostäder, vilket bedrivs inom
affärsområdet Fastighetsutveckling.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/besqab/r/besqab-offentliggor-prospekt,c9592341
http://mb.cision.com/Main/9279/9592341/249910.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.