Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-26

Besqab: Bokslutskommuniké 2015

Stärkt byggrättsportfölj och förbättrad lönsamhet

"En stark avslutning summerar ett bra 2015. Helårsresultatet är det
bästa någonsin för Besqab. Vi har utökat vår byggrättsportfölj med
mer än 1 300 byggrätter samt erhållit en markanvisning för att bygga
ett nytt vård- och omsorgsboende. Dessutom har vårt målmedvetna och
engagerade kundarbete gett resultat och vi belönades med utmärkelsen
Årets nöjdaste kunder 2015. Vi jobbar nu entusiastiskt vidare med att
bli ännu bättre." - Anette Frumerie, VD

Januari-december 2015

· Enligt segmentsredovisningen, 1), ökade periodens intäkter till 1
474,9 Mkr (815,7) och rörelseresultatet till 277,3 Mkr (96,5)

· Omräknat enligt IFRS ökade intäkterna till 1 409,3 Mkr (857,1) och
rörelseresultatet till 275,4 Mkr (104,1)

· Resultatet efter skatt ökade till 261,2 Mkr (88,5) motsvarande
16,83 kr per aktie (6,59)

· Eget kapital uppgick per den 31 december till 907,9 Mkr (681,4)
motsvarande 58,52 kr per aktie (43,92)

· Likvida medel var vid periodens utgång 365,1 Mkr (334,2)
· Styrelsen föreslår en utdelning för 2015 på 5,00 kronor per aktie
(2,25)

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

· Besqab har sålt vård- och omsorgsboendet Grönskogen i Sundbyberg
till Fridhem Fastighetsutveckling Stockholm. Resultatet från
försäljningen uppgår till drygt 30 Mkr.

· Besqab har avtalat om förvärv av totalt cirka 650 byggrätter i
Uppsala och Stockholm genom affärer med Lantmännen och Ikano Bostad.
Samtidigt avtalades om försäljning av två vård- och omsorgsboenden
till Lantmännen.

· Besqab har avtalat om förvärv av cirka 220 byggrätter i Nacka
strand. Säljare är The Carlyle Group.

· I december vann Besqab en markanvisningstävling för ett nytt
äldreboende i Ältadalen i Nacka.

KONCERNEN I SIFFROR jan-dec 2015 jan-dec 2014 okt-dec okt-dec
2015 2014
Intäkter enligt 1 474,9 815,7 388,0 265,9
segmentsredovisning, Mkr, 1)
Rörelseresultat enligt 277,3 96,5 92,5 30,1
segmentsredovisning, Mkr,
1)
Rörelsemarginal enligt 18,8 11,8 23,8 11,3
segmentsredovisning, %, 1)
Intäkter, Mkr 1 409,3 857,1 332,9 252,5
Rörelseresultat, Mkr 275,4 104,1 93,2 28,5
Resultat efter skatt, Mkr 261,2 88,5 92,3 27,0
Rörelsemarginal, % 19,5 12,1 28,0 11,3
Räntabilitet på eget 32,9 18,0 - -
kapital, %
Soliditet, % 59,2 55,0 - -
Resultat per aktie, kr 16,83 6,59 5,95 1,74
Eget kapital per aktie, kr 58,52 43,92 - -
Antal produktionsstartade 389 406 64 136
bostäder, st
Antal sålda bostäder, st 496 336 86 172
Antal bostäder i pågående 639 439 - -
produktion, st
Andel sålda och bokade 96 73 - -
bostäder i pågående
produktion, %
Antal osålda bostäder i 0 0 - -
avslutad produktion, st

1) Segmentsredovisningen ger den mest rättvisande bilden av Besqabs
verksamhet och överensstämmer med bolagets interna rapportering, se
not 2 i delårsrapporten.

Informationen är sådan som Besqab ska offentliggöra enligt lagen om
handel med finansiella instrument och/eller lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande
den 26 februari 2016 kl. 07.30.

För mer information, kontakta:

Anette Frumerie, VD E-post: anette.frumerie@besqab.se Tel: 08-409 416
20

Björn Somnäs, Ekonomichef E-post: bjorn.somnas@besqab.se Tel: 08-409
416 17

Besqab är verksamt i Stockholm och Uppsala. Sedan starten 1989 har
Besqab varit delaktigt i projekt som omfattar omkring 5 500 bostäder
och ca 100 000 kvm lokaler. Verksamheten omfattar hela processen från
köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av
bostäder och vårdfastigheter. Besqabs aktie (BESQ) är noterad på
Nasdaq Stockholm sedan den 12 juni 2014.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/besqab/r/bokslutskommunike-2015,c9925144
http://mb.cision.com/Main/9279/9925144/482328.pdf
http://mb.cision.com/Public/9279/9925144/85536745cad78935.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.