Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-06-12

Besqab: Priset i börsnoteringen av Besqab fastställt till 73 kronor per aktie - handeln på NASDAQ OMX Stockholm inleds idag

Intresset för erbjudandet att förvärva aktier i Besqab AB (publ)
("Besqab" eller "Bolaget") har varit stort. Erbjudandet övertecknades
flera gånger och handel i bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm
inleds idag.

Erbjudandet i korthet:

· Priset i erbjudandet har fastställts till 73 kronor per aktie
· Erbjudandet omfattar totalt 5 066 379 aktier, varav 4 255 319
nyemitterade aktier och

811 060 befintliga aktier
· Efter erbjudandet uppgår det totala antalet aktier i Besqab till
15 474 269

· Det totala värdet av erbjudandet uppgår till cirka 370 miljoner
kronor

· Besqab tillförs cirka 311 miljoner kronor före emissionskostnader
· Baserat på priset i erbjudandet uppgår värdet av Besqabs samtliga
aktier till cirka

1 130 miljoner kronor
· Besqab kommer att ha cirka 6 000 aktieägare efter erbjudandet
· Handel i Besqab-aktien på NASDAQ OMX Stockholm inleds idag den 12
juni 2014 under kortnamnet "BESQ"

- Det är med glädje och stolthet vi konstaterar att intresset och
förtroendet för Besqab varit stort bland såväl institutionella som
privata investerare. Vi välkomnar cirka 6 000 nya aktieägare till
Besqab och ser fram emot att verka i en noterad miljö som skapar goda
förutsättningar att tillvarata våra tillväxtmöjligheter, säger Anette
Frumerie, VD i Besqab.

- Besqab har under 25 år byggt upp en stabil och lönsam verksamhet med
en attraktiv position som bostadsutvecklare på Stockholm- och
Uppsalamarknaden. Vi är mycket glada över att få välkomna så många
välrenommerade och långsiktiga investerare till bolaget. I en noterad
miljö och med stark finansiell ställning tar vi nu nästa steg i
Besqabs utveckling, säger Johan Nordström, styrelseordförande i
Besqab.

Rådgivare

Swedbank agerar sole manager och bookrunner och Hannes Snellman
Advokatbyrå är juridisk rådgivare i samband med erbjudandet.

För mer information kontakta:

Johan Nordström, styrelseordförande Anette Frumerie, VD
08-463 37 62 08-630 16 20
johan.nordstrom@skirner.se anette.frumerie@besqab.se

Viktig information

Detta meddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, samt
riktar sig inte till och är inte tillgänglig för personer som är
bosatta, har en registrerad adress eller vistas i Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika
eller USA eller annat land där erbjudande eller försäljning av aktier
inte är tillåtet eller där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål
för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav
på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation,
registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt
svensk lag. Detta meddelande får inte heller vidarebefordras,
reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana
restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt,
annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder.
Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot
United States Securities Act från 1933, med tillägg, ("Securities
Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Varken aktierna i Besqab eller erbjudandet har registrerats eller
kommer att registreras enligt Securities Act i gällande lydelse eller
hos någon värdepappersmyndighet i någon delstat i USA. Aktierna får
inte tecknas, erbjudas, förvärvas eller säljas i USA. Ingen åtgärd
har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Besqab för att tillåta ett
erbjudande till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige.

Anette Frumerie, VD anette.frumerie@besqab.se Tel: 08-630 16 20

Johan Nordström, styrelseordförande johan.nordstrom@skirner.se Tel: 08-463 37 62

Besqab bildades 1989 och verksamheten är i huvudsak fokuserad till
nyproduktion av bostadsrätter och egna hem i attraktiva lägen med
tyngdpunkt på Stockholms län och Uppsala, vilket bedrivs inom
affärsområdet Projektutveckling Bostad. Sedan starten har Bolaget
varit delaktigt i projekt som omfattar mer än 5 000 bostäder och
drivit fram cirka 230 detaljplaner. Besqab bedriver även
uppdragsverksamhet i form av projektledning med totalansvar åt
externa fastighetsägare vid deras nyproduktion av bostäder,
huvudsakligen bostäder upplåtna med hyresrätt, vilket bedrivs inom
affärsområdet Construction Management, samt projektutveckling och
förvaltning av främst vård- och omsorgsbostäder, vilket bedrivs inom
affärsområdet Fastighetsutveckling.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/besqab/r/priset-i-borsnoteringen-av-besqab-fas...
http://mb.cision.com/Main/9279/9600518/255746.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.