Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-24

Besqab: Valberedning inför Besqabs årsstämma 2020

Valberedningens ledamöter inför Besqabs årsstämma 2020 har nu utsetts.

I enlighet med av årsstämman beslutade instruktioner ska styrelsens
ordförande sammankalla en valberedning bestående av tre eller fyra
ledamöter: en ledamot utsedd av var och en av de tre till röstetalet
största aktieägarna den sista bankdagen i augusti året före
årsstämman, samt styrelsens ordförande, om denne inte är ledamot i
egenskap av ägarrepresentant. Ordförande i valberedningen ska vara
styrelsens ordförande.

Valberedningen inför årsstämman 2020 i Besqab AB (publ) utgörs av:

· Olle Nordström, styrelsens och tillika valberedningens
ordförande, representerande familjen Nordström inklusive bolag

· Lars G Öberg representerande Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare
· Erik Gustafsson representerande Gustaf Douglas inklusive bolag
och familj

Valberedningens ledamöter representerar tillsammans cirka 51 procent
av röster och kapital i bolaget per den 31 augusti 2019.

Aktieägare är välkomna att lämna förslag och synpunkter till Besqabs
valberedning via e-post till valberedning@besqab.se eller med brev
till adressen Besqab AB, Att: Valberedningen, Box 5,

182 11 Danderyd.
Besqabs årsstämma 2020 kommer att äga rum måndagen den 27 april 2020.
Valberedningens förslag offentliggörs senast i samband med kallelsen
till årsstämman.

För ytterligare information:

Olle Nordström, valberedningens ordförande, tel. 0709-40 70 83

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och
Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling
av mark till färdigställande av bostäder och vårdboenden. Besqab
grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq
Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/besqab/r/valberedning-infor-besqabs-arsstamma...
https://mb.cision.com/Main/9279/2916117/1112507.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.