Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-02

Betagenon AB: Betagenon/Baltic Bio rapporterar positiva resultat från en 28 dagars Fas 2a klinisk prövning av "first-in-cl...

O304 minskar signifikant fasteglukos i typ2 diabetiker
En post hoc statistisk analys visar att det i typ 2 diabetiker med
fasteglukos > 7 mM och <13,3 mM vid dag 1, där fasteglukos <13,3 mM
representerar okontrollerad hyperglykemi, är en statistiskt
signifikant skillnad vid dag 28 mellan behandlingsgrupperna både i
den absoluta och relativa förändringen av fasteglukos. Medelvärdet
för den absoluta minskningen i Placebo gruppen (n=24) var -0,1 mM,
och i O304 gruppen (n=25) -0,6 mM med ett p-värde på 0,0096 mellan
grupperna. P-värdet för den relativa minskningen var 0,0178. Inom
behandlingsgrupperna gav O304, men inte Placebo, en signifikant
absolut (p=0,0002) och relativ (p=0,0003) minskning av fasteglukos
dag 28 jämfört med dag 1.

Inom behandlingsgrupperna minskade O304, men inte Placebo, signifikant
HOMA-IR (insulin resistens) (p=0,0097), men inte i jämförelsen mellan
grupperna.

Vid dag 40, 12 dagar efter avslutad behandling, observerades jämfört
med dag 28 en statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna, med
en absolut ökning i fasteglukos och en relativ ökning av HOMA-IR i
O304 gruppen.

O304 minskar blodtrycket och ökar perifert mikrovaskulärt blodflöde
Vid dag 28 observerades en statistiskt signifikant absolut minskning
av diastoliskt blodtryck samt en relativ minskning av systoliskt
blodtryck inom O304 gruppen, men inte inom placebogruppen. Analyser
med magnetkamera (MRI) dag 28 påvisade en statistiskt signifikant
absolut ökning av perifert mikrovaskulärt blodflöde inom O304
gruppen, men inte inom placebogruppen.

O304 genererar inga biverkningar
Inga allvarliga biverkningar observerades och O304 var väl tolererad i
Fas 2a.

Thomas Edlund, VD Betagenon AB
"Vi är väldigt nöjda med att de fördelaktiga metabola och vaskulära
effekterna av O304 vi dokumenterat i djurmodeller kan överföras till
typ 2 diabetiker, vilket starkt stöder en fortsatt klinisk utveckling
enligt plan av O304 för typ 2 diabetes."

AMP-aktiverat proteinkinas (AMPK) reglerar den cellulära
energibalansen. När AMPK aktiveras av fysisk aktivitet eller minskat
kaloriintag återställer AMPK energibalansen genom att reducera
energikrävande processer och öka förbränningen av socker och fett,
samt genom att öka blodflödet för att transportera dessa näringsämnen
till olika metabolt aktiva organ och vävnader. Typ 2 diabetes (T2D)
karakteriseras av både metabola och kardiovaskulära störningar och
ökar epidemiskt över hela världen. Farmakologisk aktivering av AMPK
representerar därför en ny och lovande väg att förhindra/bota T2D och
därtill relaterade kardiovaskulära komplikationer. Ingen direkt
AMPK-aktivator har ännu utvecklats som läkemedel.

O304 är en "first-in-class" AMPK aktivator. I diabetiska djurmodeller
ökar O304 sockerupptag i skelettmuskel och minskar samtidigt stressen
i insulin-producerande ?-celler, effekter som inte kan uppnås med
något idag använt läkemedel. O304 reducerar även fetma genom att öka
energiåtgången, ökar perifert blodflöde och hjärtfunktion samt
förbättrar uthålligheten i djur.

Betagenon AB och Baltic Bio/ Fort Knox Förvaring AB är privatägda
Svenska företag. Betagenon AB har erhållit anslag ifrån EUs
forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 (EU projekt
754268-AMP-DIAB). Kontakt: thomas.edlund@betagenon.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/betagenon-ab/r/betagenon-baltic-bio-rapportera...
http://mb.cision.com/Main/9482/2381829/745736.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.