Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-19

Betsson AB: Betsson AB (publ) delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2018

Intäkterna ökade 14%, EBIT ökade 45%

Kvartalet: april - juni 2018

·
Koncernens intäkter uppgick till 1 346,4 (1 177,5) mkr, en ökning med
14 procent, varav 11 procent organisk tillväxt.

·
Kasinointäkterna ökade med 16 procent och intäkter från Sportboken
ökade med 17 percent med en sportboksmarginal på 6,3 (6,4) procent.

·
3,7 procent av koncernens intäkter under det andra kvartalet var
hänförliga till fotbolls-VM som började den 14 juni 2018.

·
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 300,7 (206,9) mkr, en ökning med
45 procent. Ökningen berodde främst på hög aktivitet under
fotbolls-VM, produktförbättringar och effektiviseringar.

·
Rörelsemarginalen var 22,3 (17,6) procent.

Perioden: januari - juni 2018

·
Intäkterna uppgick till 2 556,4 (2 279,4) mkr, en ökning med 12
procent varav 8 procent organisk tillväxt.

·
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 512,1 (447,8) mkr.

·
Resultat efter skatt uppgick till 459,4 (400,5) mkr, vilket motsvarar
3,32 (2,89) per aktie.

·
Operationellt kassaflöde uppgick till 583,3 (447,3) mkr.

·
I juni överfördes 393,1 mkr till aktieägarna.

Nyckeltal

mkr Q2 Q2 ? jan jan ? jan-dec 2017
2018 2017 -jun -jun
2018 2017

Intäkter 1 346, 1 177, 14% 2 556,4 2 279,4 12% 4 716,5
4 5
Bruttoresultat 968,0 851,1 14% 1 832,3 1 657,4 11% 3 419,4

Rörelseresultat 300,7 206,9 45% 512,1 447,8 14% 882,2
(EBIT)
Rörelsemarginal 22,3% 17,6% - 20,0% 19,6% - 18,7%
Resultat efter 271,4 186,1 46% 459,4 400,5 15% 786,5
skatt
Resultat per 1,96 1,34 46% 3,32 2,89 15% 5,68
aktie, kr
Operativt 271,2 242,4 12% 583,3 447,3 30% 946,7
kassaflöde
Intäkter, Kasino 1 016, 876,6 16% 1 939,5 1 699,5 14% 3 437,9
6
Bruttoomsättning, 6 226, 5 755, 8% 11 11 2% 23 117,5
Sportbok 5 0 999,6 761,1
Intäkter, 300,2 255,6 17% 563,7 505,9 11% 1 140,3
Sportbok
Marginal efter 6,3% 6,4% - 6,4% 6,2% - 6,9%
fria vad
Deponeringar 4 664, 4 056, 15% 8 855,0 7 845,5 13% 16 308,0
7 3
Aktiva kunder 692 551 26%
431 181

VD-ord från Pontus Lindwall

"Intäkterna för det andra kvartalet 2018 var 1 346,4 (1 177,5) mkr, en
ökning med 14 procent jämfört med samma kvartal 2017. Den organiska
tillväxten i kvartalet var 11 procent. Intäktsökningen är främst
hänförlig till fortsatt tillväxt i Västeuropa och ökad aktivitet i
samband med fotbolls-VM.

Kasinointäkterna ökade med 16 procent och uppgick för första gången
till över en miljard kronor i ett kvartal. Sportboksintäkterna ökade
med 17 procent med en sportboksmarginal något lägre än genomsnittet
för de senaste åtta kvartalen.

Rörelsresultatet (EBIT) för kvartalet var 300,7 (206,9) mkr, en ökning
med 45 procent jämfört med samma kvartal 2017. Det förbättrade
resultatet är främst en effekt av hög aktivitet under fotbolls-VM,
produktförbättringar och ökad effektivitet. Rörelsens kostnader ökade
med 4 procent att jämföra med intäkterna som ökade med 14 procent.

Börjar se tecken på förbättring
Det har skett framsteg i några områden under kvartalet, exempelvis
bättre effektivitet och produktförbättringar, men vi har fortfarande
mycket att göra. Vi fortsätter att systematiskt följa vår plan för
att komma på rätt spår. Vi har en lång lista på åtgärder som bygger
på fyra områden: tillväxt på kärnmarknaderna, produkt och teknologi,
effektiviseringar och att förvärvsaktiviteterna är tillfälligt
pausade.

I kärnan av allt finns vår företagskultur och organisation. Betsson är
så bra som sina medarbetare och det har varit ett nöje att se den
entusiasm och det hårda arbete som lagts ner under fotbolls-VM.

Det tredje kvartalet har startat med dagliga intäkter högre än de
genomsnittliga intäkterna för hela det tredje kvartalet förra året.
Intäktsökningen är till stor del hänförlig till aktivitet i samband
med fotbolls-VM som avslutades den 15 juli 2018 och ska inte ses som
en prognos för det tredje kvartalet.

Vi fortsätter att arbeta hårt med ambitionen att göra Betssons
produkterbjudande mer konkurrenskraftigt och
marknadsföringsinsatserna effektivare. Det kommer dock fortfarande ta
tid innan vi ser varaktiga förbättringar."

Presentation av delårsrapporten
Betsson bjuder in media, analytiker och investerare till Betssons
kontor, Regeringsgatan 28,Stockholm, onsdagen den 25 april 2018
klockan 09:00 CET till presentation av delårsrapporten med VD Pontus
Lindwall och CFO Kaaren Hilsen. Efter presentationen, som kommer att
hållas på engelska, ges utrymme för frågor och diskussion. Det är
även möjligt att delta via webbsändning eller telefon.

För att ta del av presentationen via telefon, ring:
UK: +44 2033645374
SE: +46 850556474
US: +1 8557532230

För att följa presentationen via webbsändning, besök www.betssonab.com
eller https://edge.media-server.com/m6/p/kbhcp23s

Kontaktuppgifter
Pontus Lindwall, VD, +46 (0)8 506 403 00
Kaaren Hilsen, CFO, +46 (0)8 506 403 00, kaaren.hilsen@betssonab.com
Pia Rosin, VP Corporate Communications, +46 (0)736 00 85 00,
pia.rosin@betssonab.com

Denna information är sådan information som Betsson AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2018 kl.
07:30 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/betsson-ab/r/betsson-ab--publ--delarsrapport--...
http://mb.cision.com/Main/1067/2577787/880578.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.