Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-07-22

Betsson AB (publ) delårsrapport april - juni 2021

Rekordresultat drivet av stabil och skalbar affärsmodell

Kvartalet APRIL - JUNI 2021

  • Koncernens intäkter uppgick till 1 751,6 (1 532,8) mkr, en ökning med 14%. Den organiska tillväxten var 24%.
  • Kasinointäkterna minskade med 5%. Sportboksintäkterna ökade med 125% och sportboksmarginalen var 8,5% (6,9%).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 383,4 (217,7) mkr, en ökning med 76%. Rörelsemarginalen var 21,9% (14,2%).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 337,9 (192,9) mkr, vilket motsvarar 2,54 (1,40) kronor per aktie.
  • Det operativa kassaflödet var 570,7 (343,9) mkr.
  • Antalet aktiva kunder ökade med 25% till 1 027 635 (820 512).
  • Förvärv av 50% av JDP Tech Ltd och 35% Strive Platform Ltd genomfördes.
  • Årsstämman beslutade om utdelning till aktieägarna om 3,68 kronor per aktie, motsvarande 502,9 mkr.

VD-ORD

"Rekordresultat drivet av stabil och skalbar affärsmodell"

Det andra kvartalet är ett bevis på hur stark vår affärsmodell är. Vi har åstadkommit ett rekordhögt resultat tack vare vår skalbarhet och geografiska spridning, vi har en stark tillväxt i Latinamerika och vi har stärkt vårt B2B-erbjudande genom de avtal som slutits med Strive Platform Limited och Masterpiece Gaming.

Koncernen har under stora internationella idrottsevenemang som CONMEBOL Copa América och fotbolls-EM erbjudit underhållande, konkurrenskraftiga och säkra produkter. Möjligheten att dra nytta av dessa stora idrottsevenemang är kopplade till vår ständiga utvecklingen av funktionerna i sportboken för att förbättra kundupplevelsen. Vi har dessutom ökat exponeringen av Betssons varumärke i utvalda länder i Latinamerika vilket attraherat nya kunder i regionen. Framgångarna kopplade till både CONMEBOL Copa América och fotbolls-EM banar väg inför nästa års fotbolls-VM. Stark sportboksaktivitet, primärt drivet av dessa fotbollsturneringar, hög sportboksmarginal och positiv bruttomarginaleffekt som ett resultat av att en större andel av de totala intäkterna kommer ifrån sportboken är viktiga förklaringar bakom det rekordhöga resultatet.

Styrkan i vår affärsmodell kommer från en stabil och anpassningsbar teknikplattform som ger oss skalfördelar när vår affär växer och lokal kännedom om respektive marknad som gör det möjligt att snabbt anpassa erbjudanden efter förändrade kundbeteenden.

Ökad marknadsandel på nyckelmarknader

Vi har under kvartalet tagit marknadsandelar på flera viktiga marknader, inte minst på vår hemmamarknad Sverige men även i Baltikum och Kroatien. Etableringar på nya marknader bär också frukt, inte minst i Latinamerika som utvecklats starkt, mycket tack vare marknadsföringsaktiviteter på utvalda marknader. I Peru är Betsson nu marknadsledande och i Brasilien har en marknadsföringskampanj blivit viral genom en sponsring av "världens sämsta" fotbollslag. Betsson var också officiell regional sponsor av CONMEBOL Copa América, vilket bidragit till att vi sett en stark tillväxt av nya kunder i regionen under kvartalet. Vår affär utvecklas väl som helhet men det finns en del orosmoln, ofta baserade på lokala initiativ att reglera marknader.

Fortsatta satsningar i USA

Satsningarna på den amerikanska marknaden fortsätter. Under april förvärvade vi en strategisk ägarandel i ett nytt Player Account Management system, Strive Platform, och nu har Betssons sportbok integrerats i den plattformen. Den kombinationen gör i mina ögon USA-satsningen ännu mer spännande. Att vi valt att använda oss av Strive-plattformen istället för någon av de redan certifierade plattformarna innebär dock att den ursprungliga tidplanen för lanseringen av vårt B2C-erbjudande genom Betsafe i Colorado kommer att skjutas fram något. Vår bedömning är nu att den planerade lanseringen under senare delen av andra halvåret 2021 blir flyttad till första kvartalet 2022. Bakgrunden är att plattformen behöver testas och certifieras vilket kan ske först efter att alla komponenter i form av PAM-system, sportbok och app med mera är färdigutvecklade. Fördelarna med att kunna lansera vårt erbjudande på en modern plattform äverväger dock mot att vi måste skjuta fram lanseringen.

Framgångar i B2B-affären

Det är inte bara investeringen i Strive som stärkt vårt B2B-erbjudande under kvartalet utan även avtalet med Masterpiece Gaming Limited, ett dotterbolag inom den tyska mediekoncernen ProSieben Sat.1, visar att vi har en konkurrenskraftig och attraktiv sportbok. Avtalet som i första hand gäller Masterpiece Gamings lansering av ett onlinespelerbjudande på den tyska marknaden är en viktig och tydlig signal på att vi följer vår tillväxtstrategi och stärker våra internationella B2B-partnerskap.

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN

Klockan 10.00 CEST idag den 22 juli bjuder Betsson in analytiker, investerare och media till att delta i presentationen av resultatet för det andra kvartalet. Resultatet kommer att presenteras av Koncernchef och VD Pontus Lindwall och CFO Martin Öhman. Presentationen kommer att hållas på engelska och efter presentationen kommer tillfälle ges för att ställa frågor. Deltagare är välkomna att delta via länk eller telefon, se detaljer nedan.

Nummer för att delta via telefon:

Sverige: +46 85 664 27 05
Storbritannien +44 333 300 92 60
USA: +1 631 913 1422 PIN US: 60179150#

Länk till webbsändningen:

https://tv.streamfabriken.com/betsson-financial-hearing-q2-2021

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Pontus Lindwall, Koncernchef och VD Betsson AB
pontus.lindwall@betssonab.com
 

Martin Öhman, CFO Betsson AB
martin.ohman@betssonab.com
Denna information är sådan information som Betsson AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 julil 2021 kl. 07.30 CET.

Författare Cision