Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-24

Betsson AB: Starkt rörelseresultat för tredje kvartalet trots fortsatta marknadsutmaningar

kvartalet juli - september 2019

· Koncernens intäkter uppgick till 1 275,2 (1 426,8) mkr, en
minskning med 11 procent, rapporterat och organiskt.

· Kasinointäkterna minskade med 12 procent medan sportboksintäkterna
minskade med 7 procent. Rensat för effekten från fotbolls-VM låg
sportboksintäkterna i linje med föregående år. Sportboksmarginalen
uppgick till 7,8 (7,4) procent.

· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 212,5 (340,2) mkr.
Förändringen är främst hänförlig till minskade intäkter.
Rörelsemarginalen uppgick till 16,7 (23,8) procent.

· Det operativa kassaflödet uppgick till 307,0 (400,8) mkr.
perioden januari - september 2019

· Koncernens intäkter uppgick til 3 883,5 (3 983,2) mkr, en
minskning med 3 procent, rapporterat och organiskt.

· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 664,6 (852,3) mkr, en
minskning med 22 procent.

· Resultat efter skatt uppgick till 582,7 (764,5) mkr, vilket
motsvarar 4,21 (5,52) kronor per aktie.

· Det operativa kassaflödet uppgick till 912,6 (984,0) mkr.
TREDJE KVARTALET

Intäkterna för det tredje kvartalet uppgick till 1 275 mkr, en
minskning jämfört med motsvarande period föregående år som
inkluderade positiva effekter av fotbolls-VM. Intäkterna är dock i
nivå med föregående kvartal. En fortsatt svag utveckling i Sverige
och Nederländerna kompenseras av att de flesta övriga marknader där
Betsson är verksamma utvecklas väl. Sportboksmarginalen uppgick,
liksom under föregående kvartal, till 7,8 procent. Rörelseresultatet
(EBIT) för det tredje kvartalet uppgick till 213 mkr, vilket är en
ökning med 8 procent jämfört med föregående kvartal. Trots ökade
kostnader för spelskatter och dyrare betalningslösningar på vissa
marknader redovisas, tack vare fortsatt kostnadeseffektivitet, en
rörelsemarginal på 16,7 procent, även den i nivå med föregående
kvartal.

VD-ORD

Betsson rapporterar ett starkt rörelseresultat för tredje kvartalet
trots fortsatta marknadsutmaningar

"Det tredje kvartalet har liksom föregående kvartal inneburit
fortsatta utmaningar för oss liksom för flera andra bolag inom
spelbranschen. Vi har sett samgående mellan två stora globala
operatörer, en utveckling som ligger i linje med vad vi trott ska
hända i en bransch med många aktörer. Vi förväntar oss att den här
utvecklingen kommer att fortsätta och även beröra den svenska
marknaden i högre utsträckning än vi hittills sett efter den svenska
omregleringen. De reglerade marknaderna står nu också inför stora
utmaningar vad gäller kanaliseringsgraden som är en av de allra
viktigaste förutsättningarna för ett högt konsumentskydd.

Betssons ambition är att långsiktigt växa mer än marknaden, organiskt
och genom förvärv. Även om jag inte är nöjd med utvecklingen de två
senaste kvartalen så är vi, genom de aktiviteter vi gjort och gör,
väl förberedda när rätt affärsmöjligheter realiseras. Under kvartalet
säkrades finansiering i form av en obligation om 1 miljard kronor,
med ett ramverk upp till 2,5 miljarder kronor, vilket positionerar
oss väl för tillväxt genom förvärv. Förutom den finansiella
kapaciteten är Betssons erfarenhet av att skapa, behålla och styra en
kostnadseffektiv organisation med fokus på teknologi värdefulla
förutsättningar för Betssons tillväxt och lönsamhet.

Vad gäller utvecklingen på Betssons olika marknader så har det varit
fortsatt utmanande både i Sverige och i Nederländerna. Bedömningen är
att förutsättningarna i Sverige inte varit de rätta för stora
investeringar i marknadsföring och aktiviteterna har därför minskats
och om-allokerats till andra marknader där de ger bättre avkastning.
Vi är dock övertygade om att förutsättningarna kommer att förbättras
på den svenska marknaden och vi står fast vid vår ambition att öka
vår andel på denna omreglerade marknad. Under tredje kvartalet har
bland annat avtalet med SHL förlängts och vi gläds åt att stötta
svensk ishockey.

Såväl intäkter som rörelseresultat påverkas givetvis när betydande
marknader påverkas negativt samtidigt. Därför är vår geografiska
spridning en trygghet och vi ser en god utveckling på många av
Betssons andra marknader, såväl lokalt reglerade som icke lokalt
reglerade. Vi har till exempel sett en gynnsam trend i andra
västeuropeiska länder samt i Central & Östeuropa och Centralasien
(CEECA). Den geografiska och produktmässiga spridningen ger oss
möjlighet att vara uthålliga i våra strategiska satsningar för att
driva en lönsam affär med tillväxt och goda marginaler på reglerade
marknader såväl som på marknader som kommer att regleras. Vi ser
dessutom möjligheter att ytterligare öka den geografiska spridningen
för att minska påverkan av tillfälliga nedgångar på enskilda
marknader.

Betsson fortsätter att investera i utvecklingen av produkterbjudandet.
Det är glädjande att se hur den egenutvecklade sportboken levererar
riktigt bra kundupplevelser, vilket bör göra den till en attraktiv
tredjepartsprodukt. Ambitionen är att kunna erbjuda sportboken till
externa kunder under det kommande året. Fokus ligger även på
utvecklingen av övrig egenutvecklad teknologi vilken möjliggör både
snabba marknadsanpassningar och kostnadseffektiv tillväxt, och
investeringen fortsätter i den infrastruktur som ger kunderna en
rolig, trygg och säker upplevelse."

OM BETSSON

Betsson AB (publ) är ett holdingbolag som investerar i och förvaltar
snabbväxande bolag inom onlinespel. Bolaget är ett av de största inom
onlinespel i Europa och har som ambition att växa snabbare än
marknaden, både organiskt och genom förvärv. Detta ska ske på ett
lönsamt och hållbart sätt, primärt på lokalt reglerade marknader.
Betsson AB är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap (BETS).

Betssons operativa dotterbolags vision är att leverera den bästa
kundupplevelsen i branschen. De erbjuder kasino, sportbok och andra
spel genom spellicenser i tolv länder i Europa och Centralasien.
Affärsmodellen är att spel erbjuds via ett flertal varumärken,
däribland Betsson, Betsafe, NordicBet och Casinoeuro. Varumärkena
drivs på en egenutvecklad plattform, vilken är kärnan i erbjudandet
och kundupplevelsen.

Att vara en ansvarstagande aktör gentemot kunder, leverantörer,
myndigheter, investerare och andra intressenter är en hörnsten i
Betssons verksamhet. Betsson är medlem i European Gaming and Betting
Association (EGBA), ESSA (Sports Betting Integrity) och G4 (The
Global Gambling Guidance Group).

Läs mer om koncernen på www.betssonab.com

PRESENTATION av delårsrapporten

Betsson bjuder in media, analytiker och investerare till Betssons
kontor på Regeringsgatan 28 i Stockholm, torsdagen den 24 oktober
2019 klockan 09:00 CET då VD Pontus Lindwall och CFO Martin Öhman
presenterar kvartalsrapporten.

Efter presentationen, som hålls på engelska, ges utrymme för frågor
och diskussion. Det är även möjligt att delta via webbsändning eller
telefon.

UK: +44 33 33 00 08 04
SE: +46 8 56 64 26 51
US: +1 63 19 13 14 22

Använd därefter pinkoden: 21567089#

För att följa webbsändningen, besök www.betssonab.com eller
https://edge.media-server.com/mmc/p/mbv4x7pf

Kontaktuppgifter

Pontus Lindwall, Koncernchef och VD Betsson AB
+46 (0)8 506 403 00
Martin Öhman, CFO
martin.ohman@betssonab.com

Anna Ulinder, IR Manager
+46 (0)8 506 403 00, ir@betssonab.com

Denna information är sådan information som Betsson AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 24 oktober 2019 kl. 07.30 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/betsson-ab/r/starkt-rorelseresultat-for-tredj...
https://mb.cision.com/Main/1067/2939823/1128799.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.