Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-02-19

Betsson: Köper Automatenvarumärkena, pos V/A-effekt från 2 kv

(SIX) Spelbolaget Betsson har idag ingått avtal om att
förvärva varumärkena Sverigeautomaten.com, Norgesautomaten.com
och Danmarksautomaten.com från Cherry, för en köpeskilling om
286 miljoner kronor, varav 60 miljoner kronor motsvarar en
tilläggsköpeskilling. Affären genomförs på en Ebit-multipel
motsvarande 5,4, och ger en positiv effekt för vinst per aktie
från och med andra kvartalet 2013

Det framgår av ett pressmeddelande.

Sammantaget innebär affären att Betsson, beräknat på 2012 års
aktivitetsnivå, årligen sparar 52,7 miljoner kronor i
kostnader genom nettoeffekten av besparing av vinstdelning till
Cherryföretagen enligt tidigare samarbetsavtal samt tillkommande
marknadsföringsåtaganden från Betssons sida.

I praktiken innebär affären att Betssons dotterbolag på
Malta, vilket redan idag ansvarar för driften av siterna, nu
även tar över varumärkena samt ansvaret för marknadsföringen.
Samtidigt förvärvar Cherry varumärket Cherrycasino.com från
Betssons Maltesiska dotterbolag, för en köpeskilling om 1
miljoner kronor.

Den initiala nettoköpeskillingen om 225 miljoner kronor
kommer att regleras genom leverans av motsvarande 1.063.895
nyemitterade Betsson B-aktier. Tilläggköpeskillingen kommer att
regleras med likvida medel efter 12 månader.

Automatenvarumärkena genererade 2012 intäkter på 168,2
miljoner kronor, vilka redan ingår i Betssons totala intäkter.

Arvid Raa, +46 31 350 64 78
arvid.raa@six-group.se
SIX News

Författare direkt.