Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-25

Betting Promotion: DELÅRSRAPPORT Q1 2014

tion/Kvartalsrapport

Betting Promotion: DELÅRSRAPPORT Q1 2014

Stockholm, Sweden, 2014-04-25 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

(För komplett delårsrapport se bifogad fil)

Viktig information om tillämpning av gällande redovisningsprinciper -
Information om förvärvet av Tain AB per 2013.11.25; Enligt IFRS ses
transaktionen som ett omvänt förvärv då säljaren av Tain AB koncernen efter
förvärvet har fått ett bestämmande inflytande över Betting Promotion koncernen.
I enlighet med god redovisningssed bokförs transaktionen därför som ett omvänt
förvärv. Detta innebär att det legalt förvärvade bolaget Tain AB ses som
moderföretag ur ett koncernperspektiv vilket betyder att jämförelsesiffrorna i
resultat-, balansräkningen och kassaflödesanalysen avser Tain AB koncernens
historiska verksamhet.

Januari - mars i sammandrag (Jämförelsetal avser Tain AB-koncernen)

-- Nettoomsättningen uppgick till 2 046kEUR (193)
-- Periodens resultat uppgick till -323 kEUR (-497kEUR)
-- Bruttomarginal för produkten Trading 0,57% jämfört med 0,10% för samma
period förra året
-- Nettoomsättningen för produkten Bookmaker ökar med 98% jämfört med samma
period förra året
-- 12 nya avtal tecknade under kvartalet för produkten Plattformar
-- Omstrukturering av den nya koncernen fortskrider enligt plan
-- Resultat per aktie -0,02EUR

Kvartalet i sammandrag

I nedanstående sammanställningar redovisas även Betting Promotion-koncernen för
tidigare redovisade perioder 2013.

Januari - Mars 2014

KEURO 2014 2013 Trading och Trading och
Bookmaker2014 *1) bookmaker2013* 2)
Nettoomsättning 2 046 193 992 645
Spelomsättning 92 224 - 92 224 154 786
Rörelseresultat -325 -497 82 -556
Rörelsemarginal -16% -257% 8% -86%
Periodens resultat -323 -497 84 -524

* 1) Avser tidigare Betting Promotionkoncernen

* 2) Avser tidigare Betting Promotionkoncernen enligt tidigare officiella
avlämnade finansiella rapporter.

VD kommenterar

"Första kvartalet har inneburit en positiv start för den nya koncernen.
Samtliga tre produkter har utvecklats positivt och många av de implementerade
förändringarna har slagit väl ut. Arbetet med att omstrukturera den nya
koncernen samt reducera kostnader fortskrider enligt plan och även om det är
ett arbete som löper under hela 2014 är nu de största förändringarna
genomförda. Ett stort arbete har gjorts och ännu mer återstår att göra men vi
är sammantagetoptimistiska för koncernens fortsatta utveckling.", säger Betting
Promotions VD Christer Fahlstedt.

Certified Adviser:
Betting Promotion Sweden AB (publ) anlitar Mangold Fondkommission AB som
Certified Adviser. Mangold Fondkommission AB kan kontaktas via www.mangold.se
eller på telefon +46 8 503 015 50.

Betting Promotion Sweden AB (publ) är holdingbolag till rörelsedrivande
dotterbolag. Betting Promotion sätter odds och handlar på sporthändelser. Spel
hanteras både innan match och under pågående match, så kallad live betting.
Sedan 2003 har Betting Promotion varit market maker på världens ledande
spelbörser. Handeln sköts automatiskt och är därigenom menad att vara både
effektiv och stabil. Betting Promotion erbjuder även odds till bookmakers.

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.