Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-08-17

BEWiSynbra Group AB (publ): BEWiSynbra Group AB förvärvar BEWi Drift Holding AS

Jonas Siljeskär, VD BEWiSynbra Group kommenterar: "Våra strategiska prioriteringar är att växa genom förvärv, expandera våra cirkulära verksamheter och fortsätta utveckla hållbara lösningar för våra kunder. Med förvärvet av BDH stärker vi ytterligare vår position som en betydande internationell leverantör av isolerings- och förpackningsprodukter, i linje med vår långsiktiga strategi för tillväxt och diversifiering."

BEWiSynbra förvärvar det norska bolaget BDH som kommer att tillföra BEWiSynbra en utökad produktportfölj och geografisk räckvidd, för en total köpeskilling om 400 miljoner NOK, av vilka 100 miljoner NOK betalas genom en riktad nyemission av aktier i BEWiSynbra och återstående 300 miljoner NOK betalas kontant. Vid en extra bolagsstämma idag fattade BEWiSynbra beslut om att öka BEWiSynbras aktiekapital med högst 48 537,58 SEK genom en riktad nyemission om högst 5 005 691 aktier som en del av köpeskillingen för förvärvet. Rätten att teckna sig för nya aktier ska, med avvikelse för aktieägarnas företrädesrätt, exklusivt tillkomma BEWi Holding AS, säljaren av BDH.  

BDH är en leverantör av förpackningar för användning till land och sjöss, samt isoleringslösningar. Företaget är en föregångare inom branschen när det gäller övergången till förnyelsebara lösningar och en cirkulär ekonomi för minskad miljöpåverkan. BDH har primärt fyra verksamma dotterbolag: Nordic Emballasje, Norplasta, Biobe och Tommen Gram. BDH har tre produktionsenheter i Norge samt försäljningsrepresentation i Norge, Island, Sverige, Danmark, Ryssland och Litauen. BDH:s intäkter och EBITDA för 2019 uppgick till cirka 850 miljoner NOK respektive 55 miljoner NOK (lokal GAAP).

I och med förvärvet av BDH driver BEWiSynbra totalt 38 produktionsenheter i Europa. Under första halvåret 2020 uppgick BEWiSynbras nettoomsättning till ~2,7 miljarder SEK och justerad EBITDA till ~378 miljoner SEK, inklusive BDH pro forma (oreviderat). 

I samband med förvärvet av BDH har BEWiSynbra också ingått ett bindande avtal att avyttra vissa fastigheter i Danmark för en kontant köpeskilling om cirka 100 miljoner SEK. Genom avyttringen realiserar BEWiSynbra värden och frigör kapital för att öka den finansiella flexibiliteten i linje med företagets strategi att fortsatta investera i tillväxtmöjligheter. 

För ytterligare information kontakta:

Jonas Siljeskär, VD BEWiSynbra Group, tel: +46 70 600 37 06
Hanna Laurentz, Dir. Communication and IR, BEWiSynbra, tel: +46 70 177 4400
Charlotte Knudsen, Media and IR contact Norge, +47 9756 1959

Om BEWiSynbra Group AB

BEWiSynbra Group är en ledande internationell leverantör av förpackningar, komponenter och isoleringslösningar, och den största vertikalt integrerade tillverkaren av expanderbar polystyren (EPS) i Europa. Engagemanget för hållbarhet löper genom hela värdekedjan, från produktion av råvaror och slutprodukter, till återvinning av förbrukade produkter. Ända sen starten i den norska skärgården på Frøya 1980 skapar företaget värde för sina kunder genom att erbjuda hållbara lösningar på innovativa och effektiva sätt. Med en vision att skydda människor och varor till en bättre vardag leder BEWiSynbra förändringen mot en cirkulär ekonomi.

Informationen är sådan som BEWiSynbra Group AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 17 augusti 2020 kl. 23:30.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.