Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-27

BEWiSynbra Group AB (publ): BEWiSynbra Group - delårsrapport Januari-Juni 2019

Väsentliga punkter 2019

Information inom parentes refererar till motsvarande period föregående
år.

Andra kvartalet

· BEWiSynbra Groups nettoomsättning uppgick till 1 221,6 MSEK under
det andra kvartalet (1 034,4), en ökning med 18 procent jämfört med
motsvarande period föregående år

· Justerad EBITDA uppgick till 171,5 MSEK (83,7 MSEK), och justerad
EBITA till 116,0 MSEK (61,9 MSEK)

· Resultatet påverkades negativt av jämförelsestörande poster om 3,3
MSEK under kvartalet (och positivt om 25,1 MSEK)

· EBIT för koncernen uppgick till 95,0 MSEK (78,8 MSEK)
Första halvåret

· Nettoomsättningen uppgick till 2 297,8 MSEK under första halvåret
2019 (1 525,6 MSEK), en ökning med 51 procent jämfört med motsvarande
period föregående år

· Justerad EBITDA uppgick till 310,0 MSEK (118,0 MSEK), och justerad
EBITA till 201,7 MSEK (84,3 MSEK)

· Resultatet påverkades negativt av jämförelsestörande poster om
26,0 MSEK hittills under året (och positivt om 15,8 MSEK)

· EBIT för koncernen uppgick till 141,5 MSEK (89,7 MSEK)
· BEWiSynbra Circular fortsatte stärka sin återvinningsverksamhet
under året, bland annat genom förvärven av 51 procent av det belgiska
återvinningsföretaget EcoFill i mars och det danska
återvinningsföretaget Eurec i juli

Rik Dobbelaere, koncernchef BEWiSynbra Group AB:

BEWiSynbra noterade god efterfrågan och levererar stabila volymer på
de flesta av sina marknader under andra kvartalet 2019. Vårt segment
Packaging & Components påverkas fortfarande negativt av lägre volymer
på grund av lägre aktivitet i de fiskeslakterier i Norge vi levererar
till, samt av en lägre efterfrågan från fordonsindustrin i Sverige.
Nedgången i slaktvolymer följer normala variationer över tid i
branschen för odlad lax.

Under våren noterade vi ett högt produktutbud på marknaden för
råmaterialet EPS, vilket pressar vår lönsamhet i segmentet RAW.
Utvecklingen på råmaterialmarknaden hade emellertid en positiv effekt
på resultat och marginaler i våra downstream-segment Packaging &
Components och Insulation. Det bevisar att vår integrerade
affärsmodell, med kontroll av hela värdekedjan från råvmaterial till
färdiga produkter, tjänar som en stabiliserande faktor för koncernen
som helhet och gör oss väl rustade inför olika marknadsscenarier.

Segmentet RAW noterade omfattande utmaningar relaterade till en
specifik produktionslina, vilket leder till både högre direkta och
indirekta kostnader till följd av ineffektivitet i produktionen.
Problemen förväntas vara lösta i början av 2020.

Vi gläds åt att integrationen av BEWi och Synbra fortskrider samt att
tidigare kommunicerade åtgärder för att minska kostnader som
genomförts i Sverige, har en positiv marginalpåverkan även detta
kvartal, även om regionen fortfarande har en utmanande
marknadssituation.

Vi är stolta över våra produkter och anser att EPS är ett unikt
material med överlägsna kvaliteter. EPS utgörs till 98 procent av
luft, vilket innebär ett antal fördelar såsom låg vikt,
värmeeffektivitet och stötupptagningsförmåga, vilka alla resulterar i
lägre energikonsumtion vid transporter av varor och gods samt
isolering av byggnader. Men vi är fullt medvetna om ansvaret det
medför att vara en tillverkare av ett material framställt till 2
procent av plast. Därför är hållbarhet en av våra strategiska
drivkrafter.

EPS är 100 procent återvinningsbart och återanvändbart. Den främsta
utmaningen idag för att kunna återvinna och återanvända EPS är
relaterad till insamling av använd EPS. Därför är en av BEWiSynbras
strategiska prioriteringar en serie återvinningsinitiativ med fokus
på insamling av begagnad EPS.

Efter vår lansering av BEWiSynbra Circular i oktober förra året har vi
förvärvat det belgiska återvinningsbolaget EcoFill och det danska
återvinningsbolaget Eurec. Båda med lösningar som passar vår ambition
inför framtiden. Vi har dessutom etablerat kompakterings- och
insamlingsstationer på olika platser och lanserat konceptet
"Use-ReUse" för att öka medvetenheten och vikten av att återvinna
EPS.

Se den fullständiga delårsrapporten för perioden januari-juni 2019 i
bifogad PDF.

För ytterligare information, kontakta:
Charlotte Knudsen
Director of IR and Communications
BEWiSynbra Group AB
Tel: +47 9756 1959

Marie Danielsson
CFO
BEWiSynbra Group AB
Tel +46 70 661 0047

Om BEWiSynbra Group AB
BEWiSynbra Group är en av de största vertikalt integrerade
tillverkarna av expanderbar polystyren (EPS) i Europa, och fokuserar
på hållbara lösningar för förpackningar och komponenter, så väl som
isolering. Hållbarhet och Innovation är strategiska drivkrafter för
koncernens konkurrenskraft och BEWiSynbra har en ambitiös målsättning
för sina initiativ beträffande återvinning.

Informationen är sådan som BEWiSynbra Group AB (publ) ska
offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons
försorg för offentliggörande kl. 08:00 CET den 27 augusti 2019.

-----------------------------------------------------------
http://publish.ne.cision.com//Release/ViewReleaseHtml/DCCAD698E36BB140E0...
https://mb.cision.com/Main/15986/2888938/1095734.pdf
https://mb.cision.com/Public/15986/2888938/8c8c45a62524e180.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.