Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-27

BEWiSynbra Group AB (publ): Bokslutskommuniké för BEWiSynbra Group januari - december 2019

VÄSENTLIGA PUNKTER 2019

Information inom parentes refererar till motsvarande period föregående
år.

Fjärde kvartalet

· BEWiSynbra Groups nettoomsättning uppgick till 1 108,8 MSEK under
fjärde kvartalet (1 219,5 MSEK), en minskning om 9 % jämfört med
motsvarande kvartal föregående år

· Justerad EBITDA uppgick till 101,6 MSEK (100,6 MSEK) och justerad
EBITA till 44,1 MSEK (62,5 MSEK)

· Resultatet påverkades negativt av jämförelsestörande poster om 9,6
MSEK under kvartalet (-19,5 MSEK)

· EBIT för koncernen uppgick till 13,2 MSEK (18,7 MSEK)
· I oktober lanserade BEWiSynbra världens första EPS framställd av
100% återvunnet material

· BEWiSynbra och HIRSCH offentliggjorde gemensamt i oktober
förvärven av sex produktionsanläggningar i Frankrike för tillverkning
av EPS isolering, samt 49,9% av det franska bolaget Issosol SAS, med
en ägarandel om 34% för BEWiSynbra

· BEWiSynbras refinansiering säkrades i november genom emittering av
en obligation om 65 MEUR. Den nya obligationen började handlas på
Nasdaq Stockholm per den 16 januari 2020

· Etableringen av ett nytt återvinningsbolag i Portugal
offentliggjordes i december

· Jonas Siljeskär utsågs i december till koncernchef för BEWiSynbra,
med tillträde den 1 januari 2020

Helåret

· Nettoomsättningen uppgick till 4 552,4 MSEK under helåret 2019 (3
905,3 MSEK), en ökning med 16,6% jämfört med motsvarande period
föregående år

· Justerad EBITDA uppgick till 548,8 MSEK (316,7 MSEK) och justerad
EBITA till 332,5 MSEK (211,7 MSEK)

· Resultatet påverkades negativt av jämförelsestörande poster om
41,2 MSEK (-23,8 MSEK)

· EBIT för koncernen uppgick till 215,4 MSEK (141,4 MSEK)
Jonas Siljeskär, Koncernchef BEWiSynbra Group:

Det fjärde kvartalet var i likhet med tidigare kvartal en intensiv
period med många aktiviteter och insatser i linje med våra
strategiska prioriteringar; tillväxt, innovation och en cirkulär
ekonomi. Jag är mycket stolt över BEWiSynbras målmedvetna arbete att
göra vår bransch mer hållbar. Efter vår lansering av världens första
EPS framställd av 100 procent återvunnet material har vi noterat ett
massivt intresse från både kunder och andra intressenter som söker
mer hållbara produkter och lösningar. Jag vill också nämna vår
nyligen genomförda expansion av verksamheten BEWiSynbra Circular via
vårt nyetablerade återvinningsbolag i Portugal som tar oss ett steg
närmare vårt ambitiösa återvinningsmål om 60 000 ton per år.

Nomineringen som en av finalisterna i den svenska återvinningsgalan i
januari 2020 och att vår danska isoleringsverksamhet är nominerad
till Byggeriets Klimapris 2020 i Danmark tar vi som erkännanden av
vårt ambitiösa arbete med återvinning.

Under fjärde kvartalet offentliggjorde vi att vi stärker vår
marknadsledande position i Europa, då vi gemensamt med HIRSCH
förvärvade sex produktionsanläggningar för EPS-isolering i Frankrike
och 49,9% av det franska bolaget Issosol. Vi ser fram mot ett
fortsatt framgångsrikt samarbete med HIRSCH.

I början av 2020 offentliggjorde vi också förvärvet av en fabrik för
isoleringsprodukter i Norrköping. Efter omstruktureringen av våra
svenska verksamheter är vi nu redo att investera i ytterligare
tillväxt i Norden för

att stärka positionen på isoleringsmarknaden. Tillverkningsenheten i
Norrköping blir strategiskt viktig för vår nordiska
isoleringsverksamhet. Förvärvet ger oss tillgång till större volymer
av extruderad polystyren (XPS), och genom ett kombinerat EPS/XPS
erbjudande till våra kunder kan vi bli mer konkurrenskraftiga.
Fabrikens placering medger också effektiva leveranser till våra
nordiska kunder inom byggsektorn.

Som vi tidigare kommunicerat ökade utbudet på marknaden av EPS
råmaterial under 2019. Det påverkade intäkter och lönsamhet negativt
i vårt upstreamsegment RAW, medan marginalpåverkan blev positiv för
våra segment för färdiga produkter, downstream. Det visar att vår
integrerade affärsmodell, som omfattar hela kedjan från produktion av
råmaterial till slutprodukter, diversifierar vår exponering mot
marknaden och gör oss väl positionerade att möta olika
marknadsscenarios.

Under fjärde kvartalet bidrog de flesta av våra rörelsesegment och
regioner positivt till marginalutvecklingen, som till exempel de
svenska och danska verksamheterna samt volymökningen i Finland och
Portugal. På minussidan noterade vi att volymerna av fisklådor i
Norge fortfarande påverkades av lägre volymer i de slakterier till
vilka vi levererar. I Nederländerna förs en debatt om minskade
kväveutsläpp och byggindustrin är en av de branscher som påverkas.
BEWiSynbra noterade något lägre volymer i Nederländerna under fjärde
kvartalet, men det är svårt att bedöma om det är en följd av
kvävedebatten och vi följer utvecklingen noga.

Bokslutskommuniké 2019 återfinns i bifogad PDF.

För ytterligare information, kontakta:

Charlotte Knudsen, BEWiSynbra Group AB, tel: +479756 1959

Marie Danielsson, CFO, BEWiSynbra Group AB, tel: +46 70 661 0047

Om BEWiSynbra Group AB

BEWiSynbra Group är en av de största vertikalt integrerade
tillverkarna av expanderbar polystyren (EPS) i Europa, och fokuserar
på hållbara lösningar för förpackningar och komponenter, så väl som
isolering. Hållbarhet och Innovation är strategiska drivkrafter för
koncernens konkurrenskraft och BEWiSynbra har en ambitiös målsättning
för sina initiativ beträffande återvinning.

Informationen är sådan som BEWiSynbra Group AB (publ) ska
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 27 februari kl. 08:00.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/bewisynbra-group-ab--publ-/r/bokslutskommunik...
https://mb.cision.com/Main/15986/3047114/1201663.pdf
https://mb.cision.com/Public/15986/3047114/90a87f9f55cb2c7b.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.