Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-07

Beyond Frames: Analyst Group: Aktieanalys på Beyond Frames Entertainment - Välpositionerade för att kapitalisera på sna...

Beyond Frames har skalat upp organisationen och samtidigt bevisat att
nödvändig kompetens för att utveckla lyckade spel återfinns i
dotterbolagen. Bolagets nettokassa om cirka 34 MSEK möjliggör förvärv
i närtid, vilka anses viktiga för Bolagets utveckling. Med fortsatta
satsningar på att utveckla framgångsrika spelkoncept återfinns
potential för en omfattande omsättningstillväxt under de kommande
åren. I ett Base scenario förväntas en omsättning om 22,6 MSEK år
2020. Baserat på en relativvärdering, härleds ett potentiellt värde
per aktie om 9,1 SEK.

För fullständig analys läs här:
https://analystgroup.se/analysis/beyond-frames-entertainment/

Skalbar affärsmodell

Beyond Frames affärsmodell känntecknas av god skalbarhet, och i ett
scenario då Bolaget utvecklar ett storsäljande spel kan vinsten stiga
snabbt. Bolaget har initialt kostnader för spelutveckling m.m., men
när ett spel blir framgångsrikt är merkostnaderna för ytterligare
försäljning försumbara. Detta medför att Beyond Frames, givet en
högre omsättningsnivå, har förutsättningar för att nå lönsamhet på
kort tid.

Marknaden för VR & AR förväntas genomgå omfattande tillväxt
Enligt analyshuset Grand View Research förväntas den globala marknaden för Virtual Reality växa med 46,7 % per år till 2025, för att då uppgå till ett värde om 48,5 mdUSD. Marknaden för Augmented Reality förväntas enligt MarketsAndMarkets växa med en CAGR om 55,7 % under perioden 2016-2023, för att då nå en nivå om 60 mdUSD. Beyond Frames, som hoppas bygga upp ett omfattande spel-erbjudande inom VR och AR, antas ha möjlighet att kapitalisera på tillväxten.

Finansiell ställning möjliggör förvärv

Beyond Frames har efter genomförda nyemissioner en nettokassa som
uppgår till cirka 34 MSEK. Detta innebär att Bolaget har en
finansiell ställning som möjliggör förvärv. Givet ett upplägg vid
förvärv där Bolaget exempelvis betalar med 50 % aktier och 50 %
kontant antas Beyond Frames, med hänsyn till rådande prisbild, ha
möjlighet att genomföra förvärv som flerdubblar omsättningen
framgent. Läs mer på sida 8-9 för en utveckling av gjorda antaganden.

Beyond Frames är beroende av marknadstillväxt

Under det senaste året har Beyond Frames rekryterat seniora
spelutvecklare från ett flertal stora och väletablerade studios.
Dessa medarbetare har en bevisad förmåga att utveckla koncept som
resulterar i framgångs-rika spel. Det bör samtidigt påpekas att
Bolaget, trots sin positionering, är beroende av att marknaden för VR
och AR slår igenom. I ett scenario där marknaden inte tar fart, på
grund av exempelvis bristfällig teknologi eller lägre intresse än
väntat, bedöms det osannolikt att Bolaget kommer att ha möjlighet att
utveckla storsäljande spel.

Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små
och medelstora börsbolag.

Läs mer om Analyst Group, (http://analystgroup.se/om-ag/)

Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av
aktieanalys på Beyond Frames Entertainment. Läsare kan anta att
Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa analysen.
Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar
där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering
eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De
delar som Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent
faktamässiga och objektiva.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/beyond-frames/r/analyst-group--aktieanalys-pa-...
https://mb.cision.com/Main/17897/2712222/972478.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.