Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-28

BHG Group AB: Delårsrapport: 1 januari-30 september 2021

Tillväxtresan fortsätter
- Organisk tillväxt, M&A och synergier resulterade i en tillväxt i kvartalet om 33,6 %

sammanfattning

1 juli - 30 september

 • Nettoomsättningen steg med 33,6 % till 3 060,5 (2 290,3) Mkr. Den organiska tillväxten uppgick till 5,5 % och proforma organisk tillväxt uppgick till 10,2 %
 • Bruttoresultatet ökade med 32,7 % till 786,1 (592,3) Mkr och bruttomarginalen uppgick till 25,7 (25,9) %
 • Justerad EBIT uppgick till 164,5 (194,0) Mkr och den justerade EBIT-marginalen till 5,4 (8,5) %
 • Rörelseresultatet uppgick till 123,0 (183,2) Mkr och rörelsemarginalen till 4,0 (8,0) %
 • Kassaflödet från rörelsen uppgick till -232,0 (20,7) Mkr
 • Periodens resultat uppgick till 61,7 (134,9) Mkr
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,50 (1,24) kronor och efter utspädning till 0,49 (1,22) kronor

1 januari - 30 september

 • Nettoomsättningen steg med 38,8 % till 9 178,8 (6 613,6) Mkr. Den organiska tillväxten uppgick till 16,6 % och proforma organisk tillväxt uppgick till 21,0%
 • Bruttoresultatet ökade med 43,9 % till 2 427,1 (1 686,2) Mkr och bruttomarginalen uppgick till 26,4 (25,5) %
 • Justerad EBIT uppgick till 626,3 (506,7) Mkr och den justerade EBIT-marginalen till 6,8 (7,7) %
 • Rörelseresultatet uppgick till 553,1 (474,4) Mkr och rörelsemarginalen till 6,0 (7,2) %
 • Kassaflödet från rörelsen uppgick till 223,6 (773,6) Mkr
 • Periodens resultat uppgick till 376,9 (328,4) Mkr
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 3,09 (3,02) kronor och efter utspädning till 3,05 (2,98) kronor

Viktiga händelser under och efter periodens slut

 • M&A: Fortsatt hög förvärvstakt

- Den 9 juni annonserades förvärvet av 92 % av HYMA, vårt näst största förvärv hittills. Transaktionen slutfördes 21 juli. HYMA konsolideras från och med 1 augusti och förstärker DIY-segmentets ledande nordiska onlineposition genom både en kategorifördjupning och kategoribreddning och möjliggör tillväxt- och kostnadssynergier.
- Den 2 september annonserades förvärvet av 80 % av AH-Trading, ett av de ledande e-handelsföretagen i Tyskland inom trädgårdsmöbler. AH-Trading konsolideras från och med 1 september i Heminredningssegmentet. Förvärvet skapar förutsättningar för synergier inom såväl försäljning som inköp och etablerar närvaro och infrastruktur i Tyskland, utifrån vilken fortsatt tillväxt kan drivas på den strategiskt viktiga tyska marknaden.

 • Tillväxtinitiativ: Framsteg kring centrala organiska initiativ

- Investeringar i teknikplattformen kring produkt- och kunddata, liksom automatisering av utvalda delar av lagerinfrastrukturen, samt ett första showroom och egna last mile-leveranser i Oslo-regionen.
- Samtliga initiativ syftar ytterst till att komplettera kunderbjudandet och generera en ledande kundupplevelse genom ytterligare sortimentsexpansion och -utbyte mellan de operativa enheterna, geografisk expansion av de egna varumärkena, samt förstärkning av BHGs digitala försprång och infrastruktur.

Denna information är sådan information som BHG Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2021 kl. 07.00 CEST.

KONTAKTUPPGIFTER

För ytterligare
information, besök
www.wearebhg.com eller
kontakta:
Adam Schatz, vd och Jesper Flemme, CFO
koncernchef jesper.flemme@bhggroup.se
adam.schatz@bhggroup.se +46 (0) 720-80 25 69
+46 (0) 709-32 43 00  

Johan Hähnel, Ansvarig för
Investerarrelationer
johan.hahnel@bhggroup.se
+46 (0) 70-605 63 34

TELEFONKONFERENS I SAMBAND MED PUBLICERING AV Delårsrapporten
Adam Schatz, vd och koncernchef och Jesper Flemme, CFO kommer torsdagen den 28 oktober, klockan 10.00 att hålla en telefonkonferens i samband med publicering av delårsrapporten. Telefonkonferensen kommer att hållas på engelska. För att delta i konferensen, ring +46 (0)8 5664 2706 eller gå till https://tv.streamfabriken.com/bhg-q3-2021. Presentationsmaterialet återfinns på gruppens webbsida: https://www.wearebhg.com/sv/investerare/presentationer/.

Delårsrapporter PÅ WWW.wearebhg.com
Den kompletta bokslutsrapporten för perioden januari till september 2021 och tidigare kvartals- och årsbokslut finns tillgängliga på https://www.wearebhg.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/

Om bhg
BHG är den största onlineaktören inom konsumenthandel i Norden. Vi har utöver våra nordiska verksamheter också en betydande närvaro i övriga Europa, liksom på utvalda marknader utanför Europa. Vår starka position på våra marknader innebär att vi är den största onlineaktören i Europa inom Home Improvement, som innefattar både Do-It-Yourself och Heminredning. Genom vårt ekosystem av onlinedestinationer, som kompletteras och understöds av fysiska showrooms och ett omfattande service- och tjänsteutbud, såsom last-mile leveranser och installationer, erbjuder vi marknadens ledande utbud av välkända externa och egna varumärken. Totalt uppgår antalet unika produkter i gruppen till närmare en miljon, vilket tillsammans med vårt övriga utbud, utgör ett komplett erbjudande inom DIY, fritidsprodukter, möbler och heminredning.

I Gruppen ingår över 100 onlinedestinationer, innefattande till exempel: www.bygghemma.se, www.trademax.se, www.chilli.se, www.furniturebox.se och www.nordicnest.se - och över 70 showrooms. Vårt huvudkontor ligger i Malmö och vi har verksamheter i de flesta europeiska länder. BHG är noterat på Nasdaq Stockholm, med tickern BHG.

BHG:s e-handelsverksamheter har över 2 000 anställda som varje dag arbetar för att skapa en optimal köpupplevelse genom kombinationen av ett oöverträffat produktutbud och smart teknologi, kombinerat med ledande produktexpertis och ett brett utbud av service- och tjänster.

Författare Cision