Du är här

2017-09-18

BibbInstruments AB: BiBBInstruments AB är godkänt för notering på AktieTorget och offentliggör memorandum inför komman...

BiBBInstruments AB ("BiBBInstruments") meddelar idag, den 18 september
2017, att bolaget har godkänts för notering på AktieTorget förutsatt
att lägsta gränsen i bolagets kommande nyemission uppnås samt att
marknadsplatsens ägarspridningskrav uppnås. Bolaget meddelar även att
teckningstiden för nyemissionen om högst cirka 13 MSEK inleds den 21
september 2017 och pågår till och med den 5 oktober 2017. Bolaget har
på förhand via teckningsförbindelser skriftligen avtalat om cirka 4,6
MSEK, motsvarande cirka 35 procent av den totala emissionslikviden.

BiBBInstruments utvecklar EndoDrill® - en portfölj av biopsiinstrument
för att förbättra cancerdiagnostik

BiBBInstruments har utvecklat en familj av engångsinstruments för
biopsitagning, EndoDrill®, med en innovativ borrfunktion som
möjliggör tidigare och mer exakt cancerdiagnos, speciellt vid
djupgående tumörer. Produktportföljen av engångsinstrument inkluderar
ett lanserat instrument, fem engångsinstrument under utveckling som
är baserade på den patenterade EndoDrill®-teknologin samt ett
forskningsprojekt. Instrumenten kommer att användas vid provtagning
(biopsi) av de fem vanligaste cancerformerna; lung-, bröst-, tarm-,
prostata- och magcancer. Inte minst inom magsäckscancer-, lungcancer
och tarmcancer är djupt växande tumörer vanligt förekommande. Vid
biopsitagning av dessa tumörer ger Bolagets biopsi-instrument djupare
och mer kvalitativa prover jämfört med befintliga instrument.
BiBBInstruments första produkt, EndoDrill® GI Upper, för provtagning
av djupa tumörer i magen lanserades i augusti 2017 och kommersiella
instrument har levererats till sex sjukhus i Sverige.

Godkänt för notering

BiBBInstruments har godkänts för notering på AktieTorget under
förutsättning att den kommande nyemissionen uppnår fastställd lägsta
gräns om cirka 10 MSEK samt att marknadsplatsens ägarspridningskrav
uppnås. Första handelsdag på AktieTorget är planerad till den 27
oktober 2017.

Motiv för nyemission

BiBBInstruments avser att genomföra en nyemission om högst cirka 13
MSEK för att finansiera kommersialisering av bolagets
produktportfölj för att erbjuda förbättrad cancerdiagnostik för de
vanligaste cancerformerna.

Memorandum (innehållande fullständiga villkor och anvisningar) för den
kommande nyemissionen finns tillgängligt på Bolagets
(www.bibbinstruments.com), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och
Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.
Teaser och anmälningssedel kommer att finnas tillgängliga för
nedladdning via ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningstiden
i nyemissionen inleds.

Noteringsemissionen i sammandrag

Teckningsperiod: 21 september - 5 oktober 2017.

Teckningskurs: 5,85 SEK per aktie.

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 2 225 000 aktier,
motsvarande 13 016 250 SEK.

Värdering: Cirka 35 MSEK.

Minsta teckningspost: Minsta teckningspost är 900 aktier.

Första handelsdag: Första dag för handel är beräknad att bli den 27
oktober 2017.

Bolaget har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om
cirka 4,6 MSEK, vilket motsvarar cirka 35 procent av emissionen.

Investerarträffar

I samband med nyemissionen kommer representanter från BiBBInstruments
att presentera verksamheten och framtidsplaner vid ett antal
investerarträffar. Se nedanstående schema för detaljer.

Datum och Arrangemang Plats Anmälan
tid
21 Investerarlunch Elite Park Avenue Anmälan sker via
september Hotel,Kungsportsavenyen www.sedermera.se
2017Kl. 36,Göteborg
11:20
-13:00
26 Investeringsseminarium Börshuset, Skeppsbron Anmälan sker via
september 2, www.sedermera.se
2017Kl. Malmö
09:55
-10:20
29 Investeringsseminarium Scandic Klara, Anmälan sker via
september Slöjdvägen www.sedermera.se
2017Kl. 7, Stockholm
11:30
-12:00

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är BiBBInstruments finansiella rådgivare i
samband med nyemissionen och den planerade noteringen på AktieTorget.

För mer information om förestående nyemission och planerad notering,
vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission
E-post: info@sedermera.se
Telefon: + 46 40 615 14 10
http://www.sedermera.se/

För mer information om BiBBInstruments, vänligen kontakta:

Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@Bibbinstruments.se T
elefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bibbinstruments-ab/r/bibbinstruments-ab-ar-god...
http://mb.cision.com/Main/16317/2348735/724041.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.