Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-16

BibbInstruments AB: Delregistrering av företrädesemission

I december 2018 genomförde BiBBInstruments AB ("BiBB") en
företrädesemission av aktier, i vilken även allmänheten gavs
möjlighet att teckna aktier. Med anledning av uteblivna betalningar
från en person, som skriftligen avtalat om garantiteckning dels
privat och dels via bolag, har BiBB valt att delregistrera
företrädesemissionen hos Bolagsverket i syfte att så snart som
möjligt kunna boka ut aktier till de parter som betalt i tid.
Delregistreringen av företrädesemissionen är beräknad att ske under
nästa vecka.

BiBB kunde efter företrädesemissionen kommunicera att antalet tecknade
aktier uppgick till 5 014 892 stycken. Resultatet i
företrädesemissionen har, med anledning av ett administrativt fel hos
en tecknares bank, justerats något och antalet aktier som är avsedda
att nyemitteras uppgår istället till 5 019 943 stycken och bolaget
kommer således att tillföras cirka 20 TSEK mer än vad som tidigare
kommunicerats. Dock har en person som privat och via bolag
skriftligen avtalat om garantiteckning motsvarande totalt cirka 1,6
MSEK i företrädesemissionen ej inkommit med betalningar. För att de
parter som betalt i tid ska erhålla sina aktier så snart som möjligt
har BiBB valt att ej invänta dessa betalningar, utan istället
delregistrera företrädesemissionen hos Bolagsverket. BiBB för
diskussioner med såväl juridiskt ombud som garantitecknaren om att
komma tillrätta med ärendet.

I delregistreringen hos Bolagsverket, som beräknas vara genomförd i
nästa vecka, kommer 4 647 851 aktier motsvarande 19 985 759,30 SEK
att registreras hos Bolagsverket. Efter delregistreringen kommer det
totala antalet aktier i BiBB att uppgå till 12 878 326 stycken och
aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 094 657,71 SEK.

Finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission har agerat finansiell rådgivare samt
emissionsinstitut till BiBB i samband med företrädesemissionen.

För information om företrädesemissionen, var vänlig kontakta:
Sedermera Fondkommission
Tel: +46 40 615 14 10
E-mail: info@sedermera.se
Web: www.sedermera.se

För mer information om BiBB, var vänlig kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Denna information är sådan information som BiBBInstruments AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 16 januari 2019.

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och
marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för
tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av
patenterade biopsiinstrument som adresserar stora behov inom
diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala
mångmiljardmarknaden för biopsi-instrument. Visionen är att erbjuda
sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för
tidigare och mer exakt cancerdiagnostik. Bolaget grundades år 2013 av
Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika
överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund.
BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och
BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock
Market.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bibbinstruments-ab/r/delregistrering-av-foretr...
https://mb.cision.com/Main/16317/2719453/977548.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.