Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-26

BibbInstruments AB: Ledning, styrelse och strategiska parter har förvärvat delar av LU Holdings aktieinnehav i BiBBInstrum...

BiBBInstruments AB ("BiBBInstruments") meddelar att LU Holding AB ("LU
Holding") har sålt delar av sitt aktieinnehav (totalt 200 000 aktier)
i BiBBInstruments till BiBBInstruments ledning, styrelse och övriga
strategiska parter. Försäljningen av aktier har skett till en kurs om
8,75 SEK per aktie. Efter genomförd försäljning innehar LU Holding
cirka 14,8 procent av röster och kapital i BiBBInstruments.

BiBBInstruments storägare LU Holding, holdingbolag för Lunds
universitet, har sålt 200 000 aktier till ledning och styrelse i
BiBBInstruments samt till ytterligare strategiska parter.
Försäljningen har skett till en kurs om 8,75 SEK per aktie. VD
Fredrik Lindblad har köpt 22 500 aktier, styrelseledamot Stephan
Dymling har via Allinug AB (som ägs till 50 procent av Dymling) köpt
22 500 aktier, grundare och styrelseledamot Charles Walther har via
sitt helägda bolag CHWA Konsult köpt 8 500 aktier och tillträdande
försäljningschef Katarina Arén har köpt 5 700 aktier. Härutöver har
anställda samt parter som av styrelsen i BiBBInstruments betraktas
som strategiska med anledning av deras erfarenhet inom det medicinska
fältet tillsammans förvärvat 140 800 aktier. Totalt har 14
transaktioner registrerats, varav elva transaktioner hittills
exekverats. Resterande tre transaktioner är beräknade att ha
genomförts inom kort.

LU Holding har varit aktieägare i BiBBInstruments sedan bolaget
grundades år 2013 och avser på sikt att, i enlighet med LU Holdings
affärsmodell, avyttra hela innehavet i BiBBInstruments för att
möjliggöra satsning på andra nya innovativa affärsidéer kopplade till
Lunds universitet. Efter genomförd försäljning innehar LU Holding
cirka 14,8 procent av röster och kapital i BiBBInstruments.

VD Fredrik Lindblad kommenterar
- Mot bakgrund av ett stort intresse samt förtroende för
BiBBInstruments teknologi EndoDrill® och affärsmodell har ledning och
styrelse valt att utöka sina respektive aktieinnehav i bolaget
ytterligare, samtidigt som strategiska parter förvärvat delar av LU
Holdings innehav i BiBBInstruments.

Lunds universitets innovationsdirektör Linus Wiebe kommenterar
- Vi har med spänning följt och bidragit aktivt under BiBBInstruments
resa från idé till kommersialisering av den första produkten. Det är
ett lovande bolag vars EndoDrill-instrument kan komma att förbättra
oddsen för många cancerpatienter. Vi har för att frigöra kapital till
andra investeringar valt att sälja av en del av vårt innehav till
ledning, styrelse och personer kopplade till bolaget. Vi ser det
givetvis som mycket positivt att nyckelpersoner vill satsa eget
kapital på att öka sitt ägande i BiBBInstruments.

Denna information är sådan som BiBBInstruments AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 26 oktober 2017.

För mer information om BiBBInstruments, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

BiBBInstruments AB (org. nr. 556938-9512), med huvudkontor på Medicon
Village i Lund, utvecklar diagnostikinstrument under varumärket
EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en
familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov
inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den
globala mångmiljardmarknaden för endoskopitillbehör med visionen att
erbjuda innovativa medicintekniska engångsinstrument för tidigare och
mer exakt diagnostik. BiBBInstruments första lanserade produkt,
EndoDrill® GI Upper, för magsäckstumörer har visat sig ta signifikant
bättre prover än konventionella biopsi-instrument, vilket möjliggör
tidigare diagnos. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther,
cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk
patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. För mer information,
vänligen se www.bibbinstruments.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bibbinstruments-ab/r/ledning--styrelse-och-str...
http://mb.cision.com/Main/16317/2376423/742291.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.