Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-25

Bilia AB: Andra kvartalet 2019

Resultat i nivå med föregående års rekordkvartal

Andra kvartalet 2019

* Nettoomsättningen uppgick till 7 426 Mkr (8 329), en minskning med 11
procent.
* Operativt rörelseresultat uppgick till 306 Mkr (299), och exklusive
IFRS 16 till 296 Mkr.
* Resultatet påverkades positivt av ett nytt rekordresultat vid
försäljning av begagnade bilar.  
* Periodens resultat uppgick till 203 Mkr (216), och exklusive IFRS 16
till 210 Mkr och resultat per aktie till 2,05 kronor (2,15).
* Operativt kassaflöde uppgick till 339 Mkr (497), och exklusive IFRS
16 till 226 Mkr.

Första halvåret

* Nettoomsättningen uppgick till 14 300 Mkr (15 307), en minskning med
7 procent.
* Operativt rörelseresultat uppgick till 544 Mkr (517), och exklusive
IFRS 16 till 523 Mkr.
* Periodens resultat uppgick till 357 Mkr (362), och exklusive IFRS 16
till 371 Mkr och resultat per aktie till 3,55 kronor (3,60).
* Operativt kassaflöde uppgick till 679 Mkr (323), och exklusive IFRS
16 till 438 Mkr.

Händelser efter balansdagen

* Inga väsentliga händelser har inträffat efter kvartalets slut.

Kontakt

För ytterligare information vänligen kontakta:

Per Avander, VD och koncernchef, 010-497 70 00, per.avander@bilia.se

Kristina Franzén, CFO, 010-497 73 40, kristina.franzen@bilia.se

Göteborg den 25 juli 2019
Bilia AB (publ)
Styrelsen och Verkställande direktör

Denna information är sådan som Bilia AB (publ) är skyldig att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovan
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 juli 2019, klockan
08:30 CET.

Bilia är en av Europas största bilkedjor med en ledande position inom
service och försäljning av personbilar och transportbilar samt
­tilläggstjänster såsom finansiering och försäkring. Bilia har 137
anläggningar i Sverige, ­Norge, ­Tyskland, Luxemburg och Belgien samt två
internetbaserade auktionssajter, en i Sverige och en i Norge.

Bilias Serviceaffär omfattar ett väl utvecklat sortiment av tjänster och
servicekoncept som utvecklas kontinuerligt för att förenkla bilägandet för
kunderna. Service­affären omfattar verkstadstjänster, reservdelar,
butiksförsäljning och e-handel.

Bilias Bil­affär omfattar försäljning av nya och begagnade person- och
transportbilar samt tilläggstjänster såsom finansiering och försäkring.
Bilia säljer personbilar av märket Volvo, BMW, Toyota, Renault, Lexus, MINI
och Dacia samt transportbilar av ­märket Renault, Toyota och Dacia.

Bilias Drivmedels­affär ­omfattar försäljning av drivmedel och biltvätt.

Bilaga

* Andra kvartalet 2019

Författare Hugin Nyheter