Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-05-25

Billerud har tappat Korsnäs!

wysiwyg_image

(Billeruds nya logga)

2013 fusionerades skogsbolagen Korsnäs och Billerud till BillerudKorsnäs, redan då spekulerades det i hur länge namnet Korsnäs skulle få hänga med. 2022 var det dags att ta bort det så nu heter bolaget endast Billerud. Vid den första årsstämman i det nybildade BillerudKorsnäs ställde en aktieägare frågan om det även kommande år skulle sättas upp en julgran på Skeppsbron bekostad av bolaget. Svaret blev att traditionen skulle leva vidare. När samma fråga ställdes på dagens årsstämma blev svaret svävande från vd Christoph Michalski, vi får väl se om man har råd att hålla traditionen vid liv. Billerud gjorde under 2022 ett rekordresultat så det borde räcka till en julgran som uppskattas av stockholmarna.

Vd berättade att man ingått ett joint ventureavtal med Viken Skog i Norge om ett nytt pappersbruk som ska vara kol-negativt, d v s att det binder mer kol i processen än vad som kommer in i den. Det torde vara framtiden för pappersindustrin. Under 2022 förvärvades ett stort kartongbruk i Escanaba, Michigan. Tyvärr hade man oturen att det i år drabbades av en svamp, Blastomycosis, som smittade många i personalen. För att utrota svampen blev man tvungen att stänga bruket i flera veckor för noggrann rengöring, vilket påverkar årets resultat. En aktieägare var kritisk till att bolaget satsat 10 miljarder dollar på köpet när det nu visar sig medföra problem. Vd svarade att man kommer nära den enorma amerikanska marknaden och får riklig tillgång till skogsråvara, i Europa är råvarutillgången dålig p g a det ryska anfallskriget mot Ukraina vilket medfört att man bojkottar import från Ryssland som tidigare var en mycket stor leverantör till Norden och Baltikum.

Billeruds mål är att man med sina produkter ska kunna ersätta plast med kartong vad gäller förpackning av livsmedel. Detta utan att livsmedelsfabrikanternas packningsmaskiner ska behöva ändras. Billerud tycks ligga långt framme vad gäller ökad hållbarhet.

Styrelsens ordförande Jan Svensson ville inte avslöja vilka mål som måste uppnås för att incitamentsprogrammet ska falla ut till de 100 viktigaste av de 6.100 anställda i bolaget. De övriga 6.000 får olika former av bonus om de jobbar bra. I höst blir en ny sodapanna färdig i Frövi, den förväntas bli klar före tidtabell och billigare än budgeterat!

Utdelning: 7.50/aktie kommer på kontot den 31 maj.

 

Bevakare och skribent: Leo Gillholm

Författare Bolagsbevakningen