Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-20

BILLERUD KORSNÄS: KM7 UPPNÅR KAPACITET 350-370K TON 2021 - VD

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Billerud Korsnäs bedömer att kartongmaskinen KM7 uppnår en produktionskapacitet om mellan 350.000-370.000 ton för 2021 och någon gång under 2024 väntas maskinen uppnå sin fullständiga kapacitet om över 500.000 ton, enligt nuvarande beräkningar.

Det uppger vd Christoph Michalski under en presentation på tisdagen i samband med bolagets rapport för det andra kvartalet.

I rapporten noterade förpackningstillverkaren att KM7 producerade sina första kommersiella volymer av vätskekartong i maj, vilket var tidigare än planerat.

"Vi vill inte kommentera i detalj kring prestationen från KM7, men vi kan konstatera att kapaciteten är klart högre än för de tidigare maskinerna", svarar Billerud Korsnäs finanschef Ivar Vatne på en analytikerfråga under presentationen.

Under det andra kvartalets gång skedde en incident vid bolagets anläggning i Gävle. Reparationsarbeten utfördes och produktionen kördes i en lägre takt under ett par veckor, vilket ledde till en volymförlust på 22.000 ton, uppgav bolaget i rapporten.

"Störst påverkan sågs på volymerna. Reparationskostnader behöver tas för att få tillbaka bruket i god form. Som en konsekvens av incidenten tvingades vi gå ut på marknaden och köpa massa externt, vilket inte hör till det vanliga", förklarar finanschefen Ivar Vatne situationen.

Den negativa finansiella effekten från incidenten kommer delvis täckas av försäkringsersättning och nettoeffekten uppgick till negativa 75 miljoner kronor för det andra kvartalet.

Trots volymtappet från Gävle och att Billerud Korsnäs lagernivåer generellt sett befinner sig på hyfsat låga nivåer bedömer bolaget att det kommer kunna möta kundernas beställningar under den andra halvan av 2021, såtillvida produktionen tuggar på som planerat framgent, uppgav vd Christoph Michalski under presentationen.

Förpackningstillverkarens rapport för det andra kvartalet kom in snäppet över förväntningarna på bred front och omkring 11-tiden på tisdagen var aktien upp 1,3 procent och bytte händer till 172:50 kronor.
Författare Direkt-SE