Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-09

Billerud satsar på framtidens förpackningar

På bilden: Styrelseordföranden Lennart Holm till vänster och vd Petra Einarsson till höger

Styrelseordföranden Lennart Holm startade bolagets föredragning genom att redogöra för styrelsens arbete och viktiga händelser under året. Han ville bland annat att den sittande styrelsen får fortsatt förtroende på grund av att Billerud behöver en kontinuitet i sitt arbete. Ett stort bekymmer för Billerud Korsnäs har varit vedförsörjningen där förra året började blött främst i Baltikum men även i Sverige.  Detta gjorde att veden inte kunde tas ut ur skogen. Därefter ändrade klimatet om till både varmt och torrt med åtföljande bränder vilket också påverkade möjligheterna att ta ut ved ur skogen. 37% i bolaget utgörs av kvinnor vilket är nära målet på 40% av något kön som är målet för Bolaget

Vd Petra Einarsson talade om ett utmanande år men samtidigt utvecklande för både bolag och bolagsledning. Bolaget har fakturerat för 23.7 miljarder och erhållit en vinst på 2 miljarder vilket motsvarar 9%. Hon talade om de olika megatrenderna hon ser och företaget måste förhålla sig till. Urbanisering och demografi, digitaliseringen, globaliseringen den ökade medvetenheten om hållbarhet. Billerud Korsnäs hade under året fått olika utmärkelser när det gäller miljö och hållbarhet, bl.a. från Dow Jones Sustainability World Index för att vara det bästa miljöföretaget i världen bland förpackningsföretagen. Andra trender är utfasning av olika plastförpackningar där t.ex. Indien har förbjudit platsanvändning i 5 delstater och kommer förmodligen att få fler efterföljare både i Indien och i övriga världen. Detta sätter press förpackningsindustrin och Billerud Korsnäs är involverade, bl.a. tillsammans med företaget ALPLA i att försöka ta fram icke oljebaserade material som kan användas för framtidens förpackningar. För att lyckas med alla satsningar har bolaget delats upp i tre divisioner,  Division Board, Division Paper och Division Solutions.

Aktiespararnas representant Christopher Ödmann undrade angående den stora satsningen vid Gruvön med en ny stor och dyr kartongmaskin för 7.6 miljarder "när kommer vi se att satsningen når upp till bolagets förväntningar?"

Vd svarade att "nu i maj körs den igång, i oktober tillkommer en upptrappning av produktionen för att 2023 var i fullt bruk. Det kommer vara i stort sett en linjär upptrappning. Samtidigt kommer andra maskiner vid Gruvön att avvecklas, så resultatmässigt kommer vi se en nedgång innan vi får se en positiv ökning av produktion och resultat".

Christopher Ödmann frågade också om logistiken i bolaget är föremål för förändringar med tanke på alla nysatsningar som gjorts under året?

Vd svarade att "jag som kommer från stålindustrin är positivt överraskad av att skogs och pappersbolag samarbetar med transporter , man hjälper varandra till allas bästa. och detta gör att vi inte kan se att vi behöver göra några förändringar när det gäller logistiken i bolaget."

Ödmann frågade om att man i kvartalsrapporten kan läsa om ett samarbete med ALPLA ett företag som tillverkar plastförpackningar. "Är det tekniken och inte platstillverkningen som gjort att Billerud varit intresserad av ett samarbete med ALPLA?"

Vd svarade att "ja de har liksom vi insett att man måste röra sig bort från platsförpackningar och att ett samarbete borde gagna båda bolagen och även miljön. Vi är övertygade om att det går att knäcka denna utmaning som övergången från plast till andra material men vi vet ännu inte vilken väg vi ska ta.

Aktiesparana frågade om "det fanns någon tidsplan när vi kan se nya förpackningar som inte bygger på oljebaserad plast?"

Vd svarade att "om ett par år, kanske bäst säga tre år borde vi ha nya förpackning på marknaden som är grundade på material som bryts ner till naturliga ämnen!"

Christopher Ödmann frågade också om de senaste årens bränder som blir alltmer ofta förekommande. "Finns det något som Billerud korsnäs själv kan göra för att minska risken för bränder?"

Vd svarade att: "Det vore bra, vilket vi har påpekat att små flygplatser får vara kvar, så att brandflyget kan nå olika skogsbränder på ett så effektivt sätt som möjligt."

Aktiespararna frågade också om "hur bolaget ser på s.k. hybridstämmor där aktiesparare kan följa stämman på distans i realtid och också kunna rösta på distans?"

Här svarade styrelsens ordförande Lennart Holm att "vi onekligen lever i en digital värld och att vi i grunden är positiva till hybridstämmor. Vi kan se lite problem med identifikation och hur man ska kunna rösta från utlandet. Men när det är löst är vi öppna för sådana stämmor!"

Folksam var där och frågade om hållbarhet och Torvald Arvidsson var där och frågade sina vanliga 10-tal frågor. 2 Ap-fonden var inte nöjd med aktiesparprogrammet som inte helt innehöll prestationer för deltagarna. Jan Åström från styrelsen svarade att vi kommer göra en översyn av programmen och sannolikt göra dem mer moderna och att man kommer ta med 2 AP- fondens synpunkter i den översynen.  Ytterligare några frågeställare fanns och gjorde även denna stämma till en tämligen livfull tillställning!

Stämman tog 1 timma 45 minuter 316 aktieägare var representerade och 208 personer fanns närvarande på stämman. 64% av aktier och röster var representerade på stämman.

Vid pennan och bevakare: Christopher Ödmann

Författare Bolagsbevakningen

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.