Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-03-18

BillerudKorsnäs 3 kv: Rörelsemarg bättre än väntat i 2 av 3 AO - SIX

Nettoomsättning, Mkr 3 kv 2014 SIX 3 kv 2013
-------------------------- --------- --------- ---------
Packaging Paper 2.058 1.958 1.820
Consumer Board 1.897 1.815 1.716
Containerboard 773 793 755
Övriga enheter 487 - 470
Valutasäkring etc -24 - -13
-------------------------- --------- --------- ---------
Total omsättning koncern 5.191 5.067 4.748

Rörelseresultat*, Mkr 3 kv 2014 SIX 3 kv 2013
-------------------------- --------- --------- ---------
Packaging Paper 158 163 -1,0
Consumer Board 243 228 244
Containerboard 120 113 89
Övriga enheter 26 - 17
Valutasäkring etc -24 - -13
Koncernstab, elim -73 - -27
-------------------------- --------- --------- ---------
Koncern 450 434 309

Rörelsemarginal*, % 3 kv 2014 SIX 3 kv 2013
-------------------------- --------- --------- ---------
Packaging Paper 7,7 8,3 -0,1
Consumer Board 12,8 12,6 14,2
Containerboard 15,6 14,2 11,8
-------------------------- --------- --------- ---------
Koncern 8,7 8,6 6,4

* Avser rapporterat rörelseresultat. Rörelseresultatet på koncernnivå
belastades med engångsposter om -68 miljoner kronor, netto, i
kvartalet. Genomsnittsanalytikern hade här räknat med påverkan från
engångsposter om -28 miljoner kronor.

(SIX) Förpackningspappers- och massaproducenten BillerudKorsnäs
omsättningsmässigt största affärsområde Packaging Papers rapporterade
rörelsemarginal för tredje kvartalet 2014 var cirka 0,6 procentenheter
sämre än förväntningarna i SIX News/Inquiry Financials analytikerenkät
med 8 givare på kvartalet.

Packaging Papers nettoomsättningsökning med 2 procent jämfört med
föregående kvartal förklaras av "fördelaktig produktmix".
Rörelseresultatminskningen om 11 miljoner jämfört med föregående
kvartal berodde på planerade underhållsstopp vid produktionsenheterna
Skärblacka och Karlsborg.

För Consumer Board kom rörelsemarginalen in 0,2 procentenheter över
analytikerförväntningarna.

Consumer Boards nettoomsättningsökning med 75 miljoner mot
föregående kvartal beror på "normala variationer", en prisökning på
förpackningskartong och en svagare krona.

Rörelseresultatminskningen med 10 miljoner mot föregående kvartal
förklaras främst av det periodiska underhållsstoppet i Frövi.
Säsongsmässigt lägre personalkostnader under tredje kvartalet
påverkade positivt och kompenserade för en del stoppkostnader.

Inom Containerboard nådde BillerudKorsnäs en rörelsemarginal som
överträffade förväntningarna med 1,4 procentenheter.

Containerboards rörelseresultatökning från föregående kvartal med
61 miljoner kan förklaras av att andra kvartalet var påverkat av
underhållsstopp i Gruvön. Motsvarande stopp under tredje kvartalet i
Skärblacka bara hade begränsad finansiell inverkan på affärsområdet.

Johan Eklund, tel +46 31 350 64 87
mailto:johan.eklund@six-group.se
www.blogg.six.se @SIXNews
SIX News

Författare SIX news

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.