Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-10

BillerudKorsnäs: Årsstämma i BillerudKorsnäs Aktiebolag (publ)

BillerudKorsnäs Aktiebolag (publ) har idag den 10 maj 2016 hållit
årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som
styrelsen och valberedningen lagt fram.

Fastställande av årsredovisningen samt utdelning

Årsstämman fastställde årsredovisningen för 2015 och beslutade att en
utdelning om SEK 4,25 per aktie ska lämnas till aktieägarna.
Avstämningsdagen fastställdes till den 12 maj 2016 och utbetalningen
beräknas ske den 17 maj 2016.

Val av styrelseledamöter samt styrelsens ordförande

Årsstämman beslutade att omvälja samtliga styrelseledamöter, vilket
innebär att styrelsen består av följande personer; Andrea Gisle
Joosen, Bengt Hammar, Mikael Hellberg, Jan Homan, Lennart Holm,
Gunilla Jönson, Michael M.F. Kaufmann och Kristina Schauman.
Årsstämman beslutade även att omvälja Lennart Holm till styrelsens
ordförande och Michael M.F. Kaufmann till styrelsens vice ordförande.

Val av revisor

Årsstämman beslutade att omvälja revisionsbolaget KPMG AB som bolagets
revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2017. Ingrid Hornberg
Romàn kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Valberedning

Årsstämman beslutade om ett förfarande för tillsättande av
valberedningen som ska gälla till dess beslut om förändring av
tillvägagångssättet för tillsättande av valberedningen fattas av
stämman.

Införande av långsiktigt incitamentsprogram och överlåtelse av aktier
under det långsiktiga incitamentsprogrammet

Årsstämman beslutade om att införa ett långsiktigt incitamentsprogram
med en liknande struktur som de program som antagits vid tidigare
årsstämmor ("LTIP 2016") för upp till 100 ledande befattningshavare
samt andra nyckelpersoner och talanger inom BillerudKorsnäskoncernen.

För att möjliggöra tilldelning av aktier beslutade årsstämman att
vederlagsfri överlåtelse av högst 305 202 BillerudKorsnäsaktier i
eget innehav får ske till deltagarna i LTIP 2016 efter
intjänandeperiodens utgång år 2019.

Övrigt

Vidare beslutade årsstämman bland annat att bevilja ansvarsfrihet för
styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2015-års
förvaltning, att fastställa arvode åt styrelsen och ersättning för
utskottsarbete, att fastställa arvode åt revisorn samt att godkänna
styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

För mer information, vänligen kontakta:

Lennart Holm, Styrelseordförande, 08-553 335 05

Andreas Mattsson, Corporate Legal Counsel, 08-553 335 16

Informationen är sådan som BillerudKorsnäs Aktiebolag (publ) ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Avlämnad för
offentliggörande kl. 17.30 den 10 maj 2016.

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som
utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en
världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och
har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta
produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och
cirka 4 200 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca
SEK 22 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm.
www.billerudkorsnas.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/billerudkorsnas/r/arsstamma-i-billerudkorsnas-...
http://mb.cision.com/Main/66/2006383/513903.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.