Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-16

BillerudKorsnäs: BillerudKorsnäs kapitalmarknadswebcast 2018: "Unlocking the Potential"

"Unlocking the Potential" är huvudtemat för BillerudKorsnäs
kapitalmarknadswebcast den 17 september 2018. BillerudKorsnäs kommer
under sändningen att lämna en strategisk uppdatering inklusive
ytterligare information om programmen Next Generation och Production
Excellence. Koncernens långsiktiga finansiella mål är oförändrade. I
tillägg kommer nya nyckeltal för att mäta koncernens utveckling under
kommande år att presenteras.

BillerudKorsnäs bedömer att den globala efterfrågan på hållbara
förpackningslösningar kommer vara fortsatt stark, med en tillväxttakt
för den globala förpackningsmarknaden om cirka 3 procent (CAGR).
Efter en lång period av stora investeringar, främst kopplade till den
nya kartongmaskinen KM7, är BillerudKorsnäs redo att frigöra
koncernens potential och stärka sin ledande position.

Next Generation, som nu är i slutfasen och omfattar nybyggnationen av
KM7 och ombyggnationer i befintliga massabruk, kommer utöver att
tillföra ny kapacitet även bidra till mer fokuserade
produktionsanläggningar. Den totala investeringen i KM7 förväntas
uppgå till 7,6 miljarder kronor, vilket är högre än tidigare estimat
på grund av ökade kostnader för byggprojektet och negativa
valutaeffekter. Maskinen kommer att startas upp i mars-april 2019 och
förväntas producera cirka 240 kton 2019 och 390 kton 2020. Koncernens
totala capex förväntas uppgå till 5,3 miljarder kronor 2018 och 2,75
miljarder kronor 2019, för att sedan återgå till 1,3 miljarder kronor
2020.

BillerudKorsnäs kommer att fortsätta arbeta enligt sin strategi för
hållbara lösningar och lönsam tillväxt, med fokus på position,
innovation, hållbarhet och effektivitet. För att frigöra den fulla
potentialen under kommande år kommer koncernen att följa en agenda
med prioriterade aktiviteter i syfte att säkerställa en framgångsrik
upprampning av KM7, säkra vedtillgången, stabilisera produktionen,
höja effektiviteten, och accelerera arbetet inom innovation och nya
lösningar. För att följa framdriften i detta har BillerudKorsnäs
identifierat ett antal nyckeltal.

"Hållbara förpackningar går en ljus framtid till mötes och
BillerudKorsnäs är i ett läge där vi kan öka takten i att utmana det
konventionella med nya lösningar. Jag ser fram mot att få presentera
våra prioriteringar för kommande år, med en agenda som reflekterar
vår starka potential", säger Petra Einarsson, vd och koncernchef för
BillerudKorsnäs.

Oförändrade långsiktiga finansiella mål
BillerudKorsnäs fortsätter eftersträva följande långsiktiga
finansiella mål:

- Organisk tillväxt om 3-4 procent per år
- EBITDA-marginalen ska överstiga 17 procent
- Avkastningen på sysselsatt kapital ska överstiga 13 procent
- Räntebärande nettoskuld i förhållande till EBITDA ska understiga en
multipel om 2,5

- Utdelningen ska uppgå till 50 procent av nettovinsten
För de nya divisionerna förväntas en årlig tillväxttakt (CAGR
2017-2023) om 0-2 procent för Paper, 4-5 procent för Board, och 15-25
procent för Solutions.

KM7 finansiell påverkan

- Total förväntad påverkan på EBITDA från upprampning av KM7:

· 2019 -500 miljoner kronor
· 2020 -200 miljoner kronor
· 2021 Positiv EBITDA

Nyckeltal
BillerudKorsnäs har fastslagit följande nyckeltal för att förenkla
utvärderingen av koncernens framdrift under kommande år:

- 4 procentenheters förbättring av TAK-värdet under kommande två år,
motsvarande en EBITDA-förbättring om 100 miljoner kronor per
procentenhet

- Antal arbetsskador per 1 miljon arbetade timmar från 7,7 år 2017
till under 1,5 år 2023

- Nya produkters andel av omsättningen från 7 procent år 2017 till 15
procent år 2023

Marknadsutsikter för tredje kvartalet 2018
I samband med presentationen kommer BillerudKorsnäs också att lämna en
uppdatering kring marknadsutsikterna för tredje kvartalet 2018:

- Efterfrågan och orderläget väntas förbli starkt med normala
säsongsvariationer för samtliga affärsområden

- Möjligheter till utvalda prishöjningar kvarstår
- Efterfrågedrivna prisökningar på ved väntas fortsätta
- Finansiell påverkan på tredje kvartalet 2018 från vedbrist väntas
bli -40 miljoner kronor

Deltagande i webcasten
BillerudKorsnäs kommer att presentera sin syn på potentialen och målen
för kommande år under sin kapitalmarknadswebcast den 17 september
mellan kl 10.00-12.00 CEST. Länk till webcasten finns på
https://www.billerudkorsnas.com/CMD2018. För deltagande per telefon
och möjlighet att ställa frågor används följande nummer:

Sverige: +46 8 566 42 651
Storbritannien: +44 3333 000 804
USA: +1 631 9131 422

Pin-kod: 49760855#

För mer information, vänligen kontakta:
Christopher Casselblad, Investor Relations, +46 8 553 335 08

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation.
BillerudKorsnäs AB (publ) är skyldigt att offentliggöra denna
information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 16 september 2018 kl. 21:00 CEST.

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som
utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en
världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och
har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta
produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och
cirka 4 400 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca
SEK 22 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm.
www.billerudkorsnas.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/billerudkorsnas/r/billerudkorsnas-kapitalmarkn...
http://mb.cision.com/Main/66/2619314/909990.pdf
http://mb.cision.com/Public/66/2619314/9fac8477c488b85c.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.